Arxiu d'etiquetes: circulació oceànica

La circulació oceànica està canviant i necessitem saber per què

El seguiment a llarg termini és essencial per esbrinar com les alteracions en el sistema actual de l’Oceà Atlàntic afectaran el planeta.

La circulació de captació atlàntica a l’Atlàntic (AMOC) ha fomentat l’interès científic i la imaginació humana durant dècades. Un sistema complex i fonamental dels corrents oceànics, inclòs el corrent del vent impulsat pel vent, l’AMOC influeix en l’intercanvi de calor entre els tròpics i les altes latituds. Impulsat principalment per aigua freda i densa a les zones salines de Groenlàndia i Labrador que s’enfonsen al fons de l’oceà Atlàntic Nord, la circulació regula la temperatura i serveix com a termòstat global.

Però, quant de temps més? Els potencials canvis bruscos de la circulació s’han identificat com un possible punt d’inflexió en els sistemes físics de la Terra. Des de la dècada dels cinquanta, els geòlegs i els oceanògrafs han anat recopilant proves convincents que les alteracions en la circulació oceànica són un determinant clau del canvi climàtic.

Un objectiu del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides ja inclou una crida a una major capacitat de recerca per promoure la salut dels oceans. Els esforços regionals i nacionals d’observació de l’oceà han de ser coordinats, idealment sota el Sistema Mundial d’Observació de l’Oceà. L’observació minuciosa és un requisit previ per a la comprensió dels oceans sobre els quals, en definitiva, depèn la humanitat.

https://www.nature.com/articles/d41586-018-04322-x

The Atlantic meridional overturning circulation (AMOC) has spurred scientific interest and human imagination for decades. A complex and fundamental system of ocean currents, including the wind-driven Gulf Stream, the AMOC influences the exchange of heat between the tropics and high latitudes. Driven mainly by cold, dense water in the salty Greenland and Labrador seas sinking to the bottom of the North Atlantic Ocean, the circulation regulates temperature and so serves as a global thermostat.

But for how much longer? Potential sharp changes in the circulation have been identified as a possible tipping point in Earth’s physical systems. Since the 1950s, geologists and oceanographers have been gathering convincing evidence that alterations in ocean circulation are a key determinant of climate change. Continua la lectura de La circulació oceànica està canviant i necessitem saber per què