El 74% d’Espanya es troba sota risc de desertificació

L’informe del Ministeri de Transició Ecològica (MITECO) alerta d’una degradació progressiva de les terres de zones subhumides, semiàrides i àrides provocades, en part, per l’activitat humana i la crisi climàtica.

https://www.publico.es/sociedad/74-espana-encuentra-riesgo-desertificacion.html#analytics-seccion:listado

El borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación ha avisado este lunes de que el 74% del país se encuentra bajo riesgo de desertificación con las comunidades autónomas de Andalucía Catalunya en la cabeza de la lista por “procesos erosivos de gran calado”. Continua la lectura de El 74% d’Espanya es troba sota risc de desertificació

La nuclear no ajuda a la lluita contra el canvi climàtic

La majoria de centrals nuclears nord-americanes costen més que la riquesa que generen.

https://www.elsaltodiario.com/desconexion-nuclear/la-nuclear-no-ayuda-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-i Continua la lectura de La nuclear no ajuda a la lluita contra el canvi climàtic