La producció de soja per a ramaderia industrial, element clau en la desforestació d’ecosistemes tropicals

L’estudi «Con al soga al cuello» mostra una radiografia del consum massiu de soja a la ramaderia industrial espanyola: volums, actors, impactes i alternatives.

La producción de soja para ganadería industrial, elemento clave en la deforestación de ecosistemas tropicales

La soja constituye un ingrediente de gran valor debido a su calidad y alta cantidad de proteína. Sin embargo, de la producción mundial de soja apenas el 6 % del haba entera se destina a alimentación humana. La soja se ha convertido en un ingrediente estrella en la producción de piensos para animales, un uso que tiene una larga lista de impactos socioambientales a nivel mundial. El último informe de Ecologistas en Acción, Con la soja al cuello, documenta cuáles son estos impactos y quiénes son los principales actores, cifras y sus alternativas. Continua la lectura de La producció de soja per a ramaderia industrial, element clau en la desforestació d’ecosistemes tropicals

Orques caçant l’animal més gran del planeta, la balena blava, en atacs coordinats i brutals.

La investigació és la primera a documentar aquets fets. Des d’arrabassar lleons marins de les platges fins a impressionants peixos amb un cop de cua, les orques són conegudes per les seves tècniques de caça altament especialitzades transmeses al llarg de generacions. Ara, per primera vegada, s’han registrat orques caçant l’animal més gran del planeta, la balena blava, en atacs coordinats i brutals. Segons un article publicat a Marine Mammal Science , s’han registrat grups d’orques dirigides per femelles,  matant i menjant balenes blaves en tres atacs separats a la costa d’Austràlia des del 2019. https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/27/new-footage-reveals-killer-whales-hunting-and-feeding-on-blue-whales-in-brutal-attacks-aoe

From snatching sea lions off beaches to stunning fish with a strike of their tails, orcas are renowned for their highly specialised hunting techniques passed down over generations. Now, for the first time, killer whales have been recorded hunting the planet’s largest animal – the blue whale – in coordinated and brutal attacks.

Female-led pods of killer whales, also known as orcas, have been recorded killing and eating blue whales in three separate attacks off the coast of Australia since 2019, according to a paper published in Marine Mammal Science. Continua la lectura de Orques caçant l’animal més gran del planeta, la balena blava, en atacs coordinats i brutals.