El CSN tomba el projecte de fàbrica d’urani de Berkeley a Retortillo

Justifica la seva decisió en la incertesa de les anàlisis de seguretat
El conseller, Javier Dies, anuncia que emetrà un vot particular. El Ple de Consell de Seguretat Nuclear ha decidit tombar el projecte de la fàbrica de concentrats d’urani de Berkeley. D’aquesta manera, l’organisme segueix la Proposta de dictamen tècnic en la qual s’informava desfavorablement sobre la sol·licitud de la companyia d’autorització per a la construcció d’una instal·lació radioactiva de primera categoria de el cicle de el combustible nuclear al municipi de Retortillo (Salamanca).

https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11320510/07/21/El-CSN-tumba-el-proyecto-de-Berkeley-en-Retortillo.html

El Ministerio de Transición Ecológica debe recibir el dictamen para su valoración, y aunque es quien tiene la última palabra sobre el proyecto, todo apunta a su inmediata paralización, pues el informe del CSN es vinculante.

El resultado de la votación ha sido de cuatro votos favorables a la Propuesta de Dictamen Técnico elaborada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica y uno en contra, correspondiente al consejero Javier Dies. Dicho consejero, de acuerdo al artículo 34 del Estatuto del CSN, ha anunciado que emitirá un voto particular por escrito en el plazo de 48 horas. Continua la lectura de El CSN tomba el projecte de fàbrica d’urani de Berkeley a Retortillo

Antonio Turiel (CSIC) alerta sobre la possible interrupció de subministrament de matèries primeres al setembre

El científic del CSIC preveu una ruptura d’estocs de matèries primeres essencials en tornar de vacances. Les matèries primeres essencials que necessita l’economia mundial per funcionar comencen a escassejar. I el problema és que tot està relacionat en una xarxa interconnectada complexa. Si no hi ha coure, la fabricació de cables, motors, cotxes, ordinadors i habitatges, tot es veu afectat. Aquest fet té preocupats els empresaris i agents socials de diversos sectors. Si no hi ha matèries primeres, no es pot fabricar. I si no es fabrica, no es ven. I si no es ven, les empreses corren el risc de tancar.

https://beteve.cat/economia/antonio-turiel-crisi-energetica-ruptura-estoc-materies-primeres/

Segons l’investigador del CSIC i doctor en física teòrica destinat a l’Institut de Ciències del Mar, Antonio Turiel, el proper mes de setembre és previst que es produeixi una ruptura d’estocs. Això vol dir que les matèries essencials no arribaran i s’encariran encara més. Els constructors i promotors ja ho estant patint des de fa temps i han estat els primers a reaccionar davant l’administració. Demanen una modificació de la legislació que els permeti actualitzar automàticament contractes ja signats. La raó, les pujades de preu de materials essencials entre la redacció del projecte i l’execució de l’obra, impossibles de calcular i assumir. Continua la lectura de Antonio Turiel (CSIC) alerta sobre la possible interrupció de subministrament de matèries primeres al setembre