La microbiota intestinal influeix en la gravetat de la Covid-19

En el nostre intestí hi ha bacteris que frenen la inflamació i altres que l’afavoreixen. Per això l’estat demicrobioma intestinal podria augmentar el risc de patir una Covid greu o afavorir una Covid persistent.

El tipus d’espècies de microorganismes presents a l’intestí estaria relacionat amb la gravetat de la Covid-19, perquè influiria en la resposta del sistema immunitari de l’individu.

Així ho suggereix un estudi fet per investigadors de Hong Kong, liderats per Siew C Ng, de la Universitat Xinesa de l’antiga colònia britànica. L’article s’ha publicat a la revista Gut.

L’estudi es va fer amb cent pacients amb infecció confirmada al laboratori de SARS-CoV-2 i dels quals es van analitzar sang, femtes i informació clínica. En 27 d’aquests malalts es van seguir analitzant les femtes fins a 30 dies després d’haver eliminat el virus.

Les espècies presents i la seva abundància en cada malalt es va fer per seqüenciació de tot l’ADN obtingut de les femtes. Es van comparar les dades dels malalts de Covid, dividits en quatre grups segons la gravetat, i de persones que no tenien Covid.

https://www.sabervivirtv.com/actualidad/microbiota-intestinal-influye-gravedad-covid19_5206

El estado del microbioma intestinal, es decir tanto la variedad como el volumen de bacterias que habitan el intestino, influye en la respuesta del organismo frente a la Covid-19 y, por tanto, en la evolución de la enfermedad. Continua la lectura de La microbiota intestinal influeix en la gravetat de la Covid-19