La majoria de malalts de Covid continua amb algun símptoma mig any després

Més de tres quartes parts dels pacients hospitalitzats per Covid-19 a Wuhan durant la primera meitat de l’any encara presentaven almenys un símptoma de la malaltia sis mesos després.

Així ho mostra un estudi d’investigadors xinesos publicat aquest dissabte a la revista The Lancet.

L’estudi es va fer amb 1.733 pacients que havien estat donats d’alta de l’Hospital Jinyintan de Wuhan entre el 7 de gener i el 29 de maig. La mitjana d’edat era de 57 anys.

Un cop van sortir de l’hospital se’ls va fer un seguiment que va durar, de mitjana, 186 dies.

Un 76% dels pacients tenien almenys un símptoma sis mesos després. Els més habituals eren la fatiga o la feblesa muscular, que es donava en un 63% dels casos. Un 26% experimentava dificultats per dormir i un 23% tenien ansietat o depressió.

Els pacients més greus tenien més sovint problemes en la funció pulmonar. I en un reduït grup dels que s’havien mesurat en sang la immunitat es va observar que també era usual la disminució fins a menys de la meitat dels nivells d’anticossos.

Els pacients més greus també responien pitjor a la prova d’exercici físic -caminar durant sis minuts en una cinta- i alguns presentaven problemes de ronyó.

Se sap que la Covid pot afectar diversos òrgans, a part dels pulmons, si bé els autors reconeixen que no poden afirmar amb seguretat que en aquests casos es deguin a la Covid.

Cal fer seguiment a llarg termini

Un dels autors principals de l’estudi, Bin Cao, del Centre Nacional de Medicina Respiratòria, destaca la necessitat de fer un seguiment dels pacients donats d’alta de Covid:

“Com que és una malaltia nova, estem tot just començant a comprendre alguns efectes a llarg termini. Els nostres resultats ressalten la necessitat d’un seguiment dels malalts un cop donats d’alta, particularment per als que pateixen infeccions greus. El nostre treball també subratlla la importància de fer un seguiment més prolongat en poblacions més grans per comprendre tot l’espectre d’efectes que la Covid pot tenir en la gent.”

Així ho remarquen també en un comentari que acompanya l’article Monica Cortinovis, Norberto Perico i Giuseppe Remuzzi, de l’Institut de Recerca Farmacològica Mario Negri de Bèrgam, que lamenten els escassos informes sobre el procés clínic que es produeix després de la Covid.

Expliquen que en diversos hospitals s’està fent el seguiment dels problemes que pateixen les persones que han tingut Covid. Però també assenyalen que això representa una sobrecàrrega “del sistema sanitari en termes de recursos humans i econòmics, afegits als serveis convencionals”.

Tot i això, recalquen que aquest seguiment, a part d’una necessitat per als pacients, és una oportunitat per fer estudis que s’allarguin un  o dos anys:

“Ens permetrien avaluar l’eficàcia de les intervencions terapèutiques per mitigar les conseqüències a llarg termini de la Covid-19 en diversos òrgans I teixits.”

Pocs estudis

No hi ha gaires estudis sobre la Covid persistent. Un dels més recents aporta dades que concorden amb el publicat ara pels metges xinesos, tot i que fet amb un grup molt més reduït i amb menys temps de seguiment.

L’han fet investigadors de Bristol i s’ha publicat a la revista Thorax.

Assenyala que, d’un grup de 163 pacients amb Covid, un 74% tenien símptomes entre 8 i 12 setmanes després de ser admesos a l’hospital. Sobretot es tractava de dificultats per respirar i fatiga. Segons els autors, això suggereix que “és fonamental una aproximació holística enfocada a la rehabilitació i el benestar general”.

La Covid persistent representa un greu problema per a moltes persones que tenen símptomes incapacitants mesos després que, en teoria, hagin superat la malaltia.

A Catalunya hi ha un grup molt actiu que entre altres coses ha denunciat, recentment, que no estiguin presents en els estudis clínics de les vacunes per saber si estan contraindicades o no en el seu cas.

https://www.lavanguardia.com/vida/20210109/6176130/mayoria-enfermos-covid-continua-sintoma-medio-ano.html

Londres, 8 ene (EFE).- La mayoría de pacientes hospitalizados con covid-19 presenta al menos un síntoma, como fatiga, seis meses después de superar la enfermedad, según revela un artículo publicado este viernes en la revista médica The Lancet.

El estudio, desarrollado por un equipo de investigadores chinos, analiza los efectos de la covid-19 a largo plazo en enfermos ingresados en el hospital Jin Yin-tan de Wuhan, localidad china donde emergió el primer brote de coronavirus a finales de 2019.

Los resultados constatan que el 76 % de un total de 1.733 pacientes, que recibieron el alta médica entre enero y mayo de 2020, aún acarreaban algún efecto de la covid-19 medio año después, entre junio y septiembre.

El síntoma más frecuente fue la fatiga o la debilidad muscular, detectada en un 63 % de los enfermos, seguido por dificultades para conciliar el sueño (26 %) y ansiedad o depresión (23 %), de acuerdo con los datos.

La investigación revela, además, que aquellos pacientes hospitalizados en estado más grave tendieron a padecer seis meses después un mayor deterioro en su función pulmonar y anomalías en pruebas de imagen del tórax, lo que podría indicar daño persistente en algunos órganos.

Por otro lado, el nivel de anticuerpos se redujo más de la mitad (un 52,5 %) en un centenar de enfermos cuyo sistema inmune fue evaluado durante la infección, un dato que arroja luz sobre el riesgo de volver a contagiarse pero que debe interpretarse con cautela ante la necesidad de ampliar la muestra en futuros estudios, según los expertos.

La investigación, una de las pocas que existe hasta la fecha sobre los efectos a largo plazo de la covid-19 -remarcan los autores-, hizo un seguimiento de los pacientes durante una media de 186 días desde que contrajeron la enfermedad.

Ante la evidencia de síntomas persistentes, el artículo subraya “la necesidad de prestar atención médica después de recibir el alta, en particular para aquellos que experimentan infecciones graves”, explica en un comunicado el autor Bin Cao, del Centro Nacional de Medicina Respiratoria, el Hospital de la Amistad China-Japón y la universidad Capital Medical (CMU).

“Nuestro trabajo también resalta la importancia de desplegar estudios de seguimiento más prolongados en poblaciones más grandes para comprender el espectro completo de efectos que la covid-19 puede tener en las personas”, apunta el científico.

En la misma línea se expresa un grupo de científicos italianos, externo al estudio, que remarca la importancia de ahondar en el análisis de pacientes ingresados en la UCI, un grupo que representa solamente el 4 % de los participantes en la investigación.

El estudio incluyó una serie de entrevistas cara a cara con todos los pacientes, de 57 años de edad de media, que también se sometieron a exámenes médicos, una prueba de resistencia consistente en caminar seis minutos y tests de laboratorio.

Estos últimos evidenciaron, además, que algunos supervivientes de covid-19 desarrollaron problemas renales después de recibir el alta hospitalaria.

La investigación ha contado con un equipo de expertos encabezado por Chaolin Huang, Lixue Huang, Yeming Wang, Xia Li, Lili Ren, Xiaoying Gu, Liang Kang, Li Guo y Min Liu. EFE

https://www.ccma.cat/324/el-76-dels-pacients-de-covid-greu-a-wuhan-encara-tenen-algun-simptoma-mig-any-despres/noticia/3070159/