El dret a reparar

Alguna cosa estranya ha hagut de passar en el nostre món, a la nostra esquena, perquè hi hagi de reconèixer des del poder legislatiu l’ancestral i diminuta batalla humana contra la fungibilitat material, i això fins al punt que la mesura sona en les nostres oïdes amb timbre poètic i gairebé subversiu: com si se’ns concedís el dret a cosir-nos un botó.

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/derecho-reparar_129_6490886.html Continua la lectura de El dret a reparar

Residus forestals: una font d’energia ¿renovable?

La indústria de la biomassa per a la generació d’energia cobra cada vegada més importància a Espanya i es perfila com una alternativa al l’carbó. No obstant això, el seu impacte en els boscos i en la qualitat de l’aire suscita controvèrsies.

Una de les controvèrsies al voltant de l’ús de biomassa forestal per a la generació d’energia mira cap al seu impacte en els boscos. La directiva europea no posa límits a l’tipus de fusta que els estats membres poden utilitzar per generar energia ‘renovable’. Tampoc a la seva procedència, de manera que l’ús de troncs i arbres sencers no és il·legal.

https://www.publico.es/sociedad/residuos-forestales-fuente-energia-renovable.html Continua la lectura de Residus forestals: una font d’energia ¿renovable?