Catalunya té 24.000 alumnes i 1.500 docents confinats

Dos centres estan íntegrament tancats i s’han detectat 2.300 positius des de l’inici de curs. Però hi ma molts centres amb molts grups confinats.

Segons Alex Arenes (Professor in Computer Science and Mathematics URV)   aquestes són les mesures que realment hauríem de pendre:

1. Mesures actuals de distància, mans, màscares + ventilació i filtrat d’aire a llocs tancats (incloent-hi transport públic)

2. Incentivar empreses i institucions per arribar al 30% de teletreball en la població activa

3. Educació telemàtica a partir de secundària

4. Diagnòstic freqüent amb tests ràpids a tota la població escolar i laboral

5. Pla de protecció socioeconòmica a població vulnerable

6. Mesures per fer possible oci i restauració a l’aire lliure, fins i tot a l’hivern (calefactors)

Per què no ho fem abans que sigui massa tard i paguem un preu molt alt?

https://www.lavanguardia.com/vida/20200929/483755799810/escuelas-cataluna-24000-confinados.html

Un total de 24.437 alumnos1.561 docentes y personal de administración y servicios (PAS) y 242 miembros de personal externo de las escuelas e institutos de Catalunya se encuentran confinados.

Según los datos actualizados a primera hora de este martes por el Departamento de Educación, dos centros están totalmente confinados, uno de ellos está situado en la comarca del Segrià (Lleida) y el otro en la del Barcelonés, al haberse detectado más de dos casos positivos en el mismo centro y por indicación de las autoridades epidemiológicas.

En escuelas e institutos

Desde el inicio de curso se han registrado 2.373 positivos, 2.115 de ellos alumnos

Los grupos estables de convivencia confinados tras haberse detectado al menos un caso positivo de Covid-19 son 1.144, teniendo en cuenta que algunos grupos han finalizado el período de cuarentena fijado en 10 días.

Los casos totales de positivos de Covid-19 en las escuelas e institutos son 2.373, de los que 2.115 son alumnos, 244 son docentes y personal de administración y servicios y 14 son casos registrados entre el personal externo.