Les escoles catalanes tancaran quan hi hagi dos positius en grups diferents

Salut i Educació faran PCR a tota una classe quan hi hagi un contagi. Per què no fer-ho abans de començar el curs i saber de que partim? Fer test a tothom qui formi part de la comunitat educativa. No a posteriori, podria donar seguretat?

Cada escola o institut tindrà un ambulatori o sanitari de referència al setembre.  Recordem que fer classe en aquestes condicions pot ser complicat.

Una pregunta més, les distàncies entre alumnes es podrà mantenir com a la foto? Hi ha moltes aules que no tindran aquest aspecte, més aviat al contrari.

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20200813/coronavirus-educacio-catalunya-tornada-colle-covid-19-8073878?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=elPeriodico-ed07h

Tots els alumnes d’una mateixa classe (o grup bombolla) seran sotmesos a proves PCR quan es confirmi l’existència d’un cas positiu de contagi per coronavirus en aquest grup, ha avançat aquest dijous el conseller d’Educació, Josep Bargalló, que ha indicat que, en principi, només els estudiants i professors que hagin tingut un contacte estret amb aquesta classe hauran de confinar-se a casa seva i deixar d’anar a l’escola durant dues setmanes.

La resta de grups de classe podran seguir amb les seves activitats lectives habituals. «El centre educatiu es tancaria, per exemple, quan es detectin de forma simultània més de dos casos positius en grups de referència diferents», ha afirmat Bargalló.

Cada escola o institut tindrà professionals sanitaris i un centre d’atenció primària (CAP) de referència quan es reprenguin les classes al setembre, i la Generalitat donarà una «formació específica» als directors dels centres per gestionar els possibles casos de coronavirus entre professors i alumnes.

Professors, alumnes i famílies hauran d’estudiar el protocol presentat per Bargalló per gestionar amb la màxima rapidesa i eficàcia els casos de Covid-19 que sorgeixin durant el curs escolar 2020-2021, que a Catalunya està previst que s’iniciï de manera presencial el 14 de setembre.

El document, presentat conjuntament amb el Departament de Salut, es basa en el funcionament de grups estables d’alumnes, que en principi no hauran d’utilitzar mascareta mentre siguin a l’interior de l’aula. En el cas que es detecti un positiu, es faran proves PCR a tot el grup i s’ordenarà la seva quarantena; si hi ha dos o més positius en diferents grups estables i en diferents espais, es platejarà el tancament del centre educatiu durant 14 dies.

La ‘newsletter’ del director

Rebeu al vostre correu l’anàlisi de la jornada del director de elPeriódico.com, Albert Sáez.

SUBSCRIVIU-VOS-HI

Aquests criteris tenen l’objectiu de minimitzar el risc de transmissió del virus una vegada reobrin les escoles i els instituts i estan subjectes a modificació si empitjoren les condicions epidemiològiques. En aquest cas, les autoritats podrien obligar a portar mascareta a cada moment a partir de secundària. Així mateix, la recerca de contactes dels casos confirmats es farà a través d’una nova aplicació de rastreig anomenada TraçaCovid.

«Els alumnes han estat desconnectats durant sis mesos del dia a dia de l’escola i no podem tenir una generació desconnectada –ha afirmat el conseller–. Però és evident que hi haurà incidències i hem d’estar preparats per afrontar-les». Abans de començar el curs, es donarà una formació específica a les direccions dels centres i se’ls assignarà un CAP de referència, amb una infermera que resoldrà dubtes i un equip de gestors Covid-19 que s’encarregaran de fer el seguiment dels casos.

Tant el conseller com el director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut, Marc Ramentol, i el firector general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, han transmès un missatge de tranquil·litat en vista de la percepció social del risc que implica reobrir les escoles amb els recursos actuals. En aquest sentit, les autoritats educatives i sanitàries no preveuen rebaixar les ràtios dels grups estables com reclamen els professors ni fer cribratges massius tot i que no hi hagi casos positius, com demanen insistentment alguns científics.

Segons Ramentol, l’experiència «molt positiva» dels casals d’estiu i «els estudis observacionals que mostren que les escoles no s’han comportat com a amplificadores de la transmissió comunitària [com sí que passa amb la grip estacional]» són dos factors que dibuixen un inici de curs esperançador. En tot cas, segons les autoritats la clau és «detectar els casos precoçment i actuar de manera clara i eficient». Per això és necessari el protocol.

Les mesures de prevenció i contenció de la Covid-19 impliquen tota la comunitat educativa. Les famílies hauran de firmar una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes, mantenir el centre informat de qualsevol novetat i permetre l’intercanvi de dades personals entre Educació i Salut amb l’objectiu de fer la traçabilitat de possibles contagis. Hauran de comprovar que els seus fills no tinguin una temperatura superior a 37,5 ºC o símptomes nous abans d’enviar-los a l’escola i també s’hauran d’assegurar que compleixin la quarantena.

El primer pas en vista d’un cas sospitós és acudir al CAP de referència, que valorarà si es procedeix o no a fer una PCR. Els resultats s’hauran de comunicar en un termini de 24 hores. En cas que es confirmi un positiu, s’aïllarà el grup estable a què pertanyi l’alumne o professor i se’ls faran proves PCR a tots. Tot i que el resultat sigui negatiu, la quarantena s’haurà de complir igualment.

Les direccions dels centres són responsables de la gestió de la Covid-19 i hauran d’introduir les dades dels positius en l’aplicació TraçaCovid, una tasca qualificada d’«essencial». Les dades s’actualitzaran dues vegades al dia per tenir informació a temps real i l’aplicació enviarà una alerta als serveis centrals, territorials, inspecció educativa i serveis centrals de Salut Pública. D’altra banda, els gestors Covid del CAP recolliran les dades de contacte en l’àmbit familiar.

El conseller Bargalló ha insistit en la necessitat de no relaxar les mesures de seguretat fora del context dels grups estables. La mascareta i la distància social seran obligatòries en passadissos, biblioteques, sales de professors i altres espais de convivència. Així mateix, si un professor dona positiu s’aïllarà el seu grup estable, però no els altres grups en què doni classe amb les mesures de prevenció de la mascareta i la distància.

El conseller no ha donat dades sobre la previsió de docents vulnerables que no puguin incorporar-se al seu lloc de treball, però ha insistit que totes les baixes «se substituiran immediatament». Així mateix, ha assegurat que en la pròxima conferència de presidents la Generalitat plantejarà que les baixes laborals dels adults que hagin de cuidar menors en quarantena no impliquin una pèrdua de salari.

Les escoles en barris pobres tenen més risc de tancament

Les autoritats educatives i sanitàries asseguren que les escoles i instituts no són «factors amplificadors de la transmissió comunitària» de la Covid-19, però sí que poden veure’s molt afectades per la situació epidemiològica del seu entorn.

Segons un recent estudi, el districte amb la renda mitjana més baixa de Barcelona, Nou Barris, va registrar una incidència de casos 2,5 vegades superior a la de Sarrià-Sant Gervasi, que té la renda més alta. Extrapolant aquestes dades a l’educació, els centres situats en barris amb més necessitats tindrien un risc més alt de patir quarantenes.

Davant la possibilitat que els alumnes d’aquests centres facin menys classes presencials que els d’altres zones, el conseller Bargalló ha afirmat avui que són conscients que «les malalties tenen una extensió social i econòmica» i que «en la distribució dels recursos s’ha tingut una atenció especial cap als centres de més complexitat, que solen coincidir amb aquests territoris [de rendes baixes]».

El conseller no ha especificat quins plans concrets existeixen per acompanyar els alumnes de famílies amb pocs recursos que hagin de seguir les classes des de casa i evitar que augmenti la desigualtat educativa. Ha assegurat que les mesures actuals són «suficients», però ha apuntat que, si s’ha d’invertir més en recursos educatius i sanitaris en un moment concret, es farà.