Eliminar els gasos HFC de l’aire condicionat és clau en la lluita contra la crisi climàtica

La substitució de gasos HFC (hidrofluorocarburs) en sistemes d’aire condicionat per productes amb menys impacte mediambiental i la utilització d’equips més eficients evitarien l’emissió de 460.000 milions de tones de gasos d’efecte hivernacle d’aquí a l’2060, segons un estudi de l’ONU que ha liderat el premi Nobel mexicà Mario Molina.

https://www.publico.es/sociedad/cambio-climatico-eliminar-gases-hfc-aire-acondicionado-clave-lucha-crisis-climatica.html

El estudio del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP) y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que para 2050 se multipliquen por cuatro el número de aparatos de refrigeración en el mundo, que pasarán de 3.600 millones unidades en la actualidad a 14.000 millones. Continua la lectura de Eliminar els gasos HFC de l’aire condicionat és clau en la lluita contra la crisi climàtica

Un planeta saludable, un nou dret humà

Experts en dret ambiental expliquen que pot suposar que les Nacions Unides inclogui el dret a un medi ambient sa dins de la Carta Universal dels Drets Humans.

L’arribada d’aquest nou dret fonamental suposarà, al mínim un element més a què la ciutadania es pugui acollir per denunciar atacs contra ecosistemes i contra la pròpia vida, a més de donar resposta a multitud de conflictes ambientals que superen les capacitats dels jutjats nacionals

https://www.publico.es/sociedad/planeta-saludable-nuevo-derecho-humano.html Continua la lectura de Un planeta saludable, un nou dret humà