Les comunitats es neguen a reduir el nombre d’alumnes per aula i sumaran com a molt un docent més per centre

Científics de la Universitat de Granada alerten que 20 nens en una aula generen contacte amb 800 persones en dos dies. Preveuen que aquesta circumstància pot provocar el tancament d’aules a la tardor i demanen “més rigor” en la planificació de tornada a les escoles
Els plans per a la tornada a l’escola al setembre s’obliden tant de metro i mig de distància de seguretat com de reduir les ràtios, i alguns fins i tot del reforç de docents.

Mentre a qualsevol esdeveniment es respecta la distància de seguretat i la mascareta és obligatòria, per a un nombre important de persones, aquestes mesures de seguretat, sembla que no existeixen quan es tracta d’un institut o col·legi de de primària. Si aquestes mesures són necessàries, ho són per qualsevol motiu que exigeixi la concentració de persones.

Mentre a qualsevol esdeveniment es respecta la distància de seguretat i la mascareta és obligatòria, per a un nombre important de persones, aquestes mesures de seguretat sembla que no existeixen quan es tracta d’un institut o col·legi de de primària. Si aquestes mesures són necessàries, ho són per qualsevol motiu que exigeixi la concentració de persones.
No per ignorar-lo, desapareix el risc que estem disposats a assumir, alumnes, pares i professors, en definitiva, tota la comunitat educativa.

Veure també :https://www.eldiario.es/sociedad/Apuntan-ninos-generan-contacto-personas_0_1038696583.html

https://www.eldiario.es/sociedad/Adios-comunidades-disenan-estables-mascarillas_0_1043946070.html

Catalunya contratará 5.000 profesionales para sus colegios y la vuelta a clases será presencial para todos; Madrid propone que los alumnos acudan a los centros por turnos y, por el momento, no aumentará su plantilla docente; Euskadi, entre una y otra: la vuelta es presencial, por lo que considera que no necesita docentes nuevos; Andalucía anuncia 6.500 contrataciones y permitirá “agrupar” dos asignaturas distintas para compartir aula. Castilla y León y Aragón prevén contar con más docentes, pero no los cuantifican todavía. Continua la lectura de Les comunitats es neguen a reduir el nombre d’alumnes per aula i sumaran com a molt un docent més per centre

El CERN anuncia el descobriment d’una rara partícula amb quatre quarks

Ni la partícula ni la classe a la qual pertanyeria havien estat observades amb anterioritat, i són especialment rars atès que els quarks, partícules elementals mínimes en la física subatòmica, se solen agrupar en parelles o trios per formar hadrons (dels que els protons i neutrons són exemples).

En física de partícules, un quark és una partícula elemental i un component fonamental de la matèria. Els quarks es combinen per formar partícules compostes anomenades hadrons, els més estables dels quals són els protons i els neutrons, els components dels nuclis atòmics.[1] A causa d’un fenomen conegut com a confinament de color, els quarks no es poden observar directament ni es troben en solitari; es poden trobar només a dins d’hadrons, com ara els barions (dels quals, els protons i els neutrons en són exemples) i els mesons.[2][3] Per aquest motiu, la major part d’informació sobre els quarks s’ha extret d’observacions dels mateixos hadrons. Només en situacions d’altes temperatures i/o densitats, els quarks esdevenen quasi-lliures dins una fase deconfinada del plasma de quarks i gluons.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Quark

https://www.lavanguardia.com/vida/20200701/482044810636/el-cern-anuncia-el-descubrimiento-de-una-rara-particula-con-cuatro-quarks.html

El Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) anunció hoy el descubrimiento de una nueva partícula formada por cuatro quarks que, según los investigadores, ayudará a entender la forma en que éstos interactúan para formar los protones y neutrones que se encuentran en el núcleo de los átomos.

Ni la partícula ni la clase a la que pertenecería habían sido observadas con anterioridad, y son especialmente raros dado que los quarks, partículas elementales mínimas en la física subatómica, se suelen agrupar en parejas o tríos para formar hadrones (de los que los protones y neutrones son ejemplos). Continua la lectura de El CERN anuncia el descobriment d’una rara partícula amb quatre quarks