El model suggereix com les partícules de coronavirus aeri es propaguen als passadissos de la botiga de queviures

A partir de les seves troballes, els investigadors recomanen evitar espais interiors ocupats.Els científics de Finlàndia han modelat com es difonen petites partícules víriques transportades a l’aire en un establiment d’ alimentació , cosa que ens pot ajudar a comprendre millor la propagació del nou coronavirus .

Per a l’estudi, els investigadors de la Universitat d’Aalto, l’Institut Meteorològic finlandès, el Centre de Recerca Tècnica VTT de Finlàndia i la Universitat d’Hèlsinki van utilitzar un supercomputador per simular la propagació de petites partícules víriques que deixen les vies respiratòries d’ una persona mitjançant la tos. Simulaven un escenari en què una persona tosia en un passadís de la botiga entre les prestatgeries i tenia en compte la ventilació.

Van trobar que, en aquesta situació, un “núvol” d’aerosol es va estendre fora de les proximitats immediates de la persona que tosseja i es va diluir a mesura que es propaga, segons van dir els autors. Però aquest procés triga uns minuts i, mentrestant, una persona que camina pot, en teoria, inhalar les partícules petites.
“Algú infectat pel coronavirus pot tossir i allunyar-se, però després pot deixar partícules aerosol extremadament petites que porten el coronavirus. Aquestes partícules podrien acabar a les vies respiratòries d’altres dels voltants”, va dir Ville Vuorinen i professor adjunt al departament. en enginyeria mecànica a la Universitat Aalto, que estudia dinàmiques de fluids, va dir en un comunicat .

A partir de les seves troballes, els investigadors recomanen evitar espais interiors ocupats.

Els investigadors van modelar el moviment de partícules d’aerosol menors de 20 micròmetres, que inclouen partícules prou petites per quedar en suspensió a l’aire (en lloc de caure al terra) o moure’s pels corrents d’aire.

Els investigadors continuaran perfeccionant el seu modelatge i desenvolupant visualitzacions per ajudar a entendre millor el moviment de partícules aeri.

 https://www.livescience.com/how-coronavirus-spreads-grocery-stores.html

Model suggests how airborne coronavirus particles spread in grocery store aisles

A new study models the spread of small airborne viral particles spread in a grocery store. The researchers simulated a scenario in which a person coughs in a store aisle between shelves.

A new study models the spread of small airborne viral particles spread in a grocery store. The researchers simulated a scenario in which a person coughs in a store aisle between shelves.
(Image: © Petteri Peltonen / Aalto University)

Scientists in Finland have modeled how small airborne viral particles spread in a grocery store setting, which may help us better understand the spread of the new coronavirus.

For the study, researchers at Aalto University, the Finnish Meteorological Institute, the VTT Technical Research Centre of Finland and the University of Helsinki used a supercomputer to simulate the spread of small viral particles leaving a person’s respiratory tract through coughing. They simulated a scenario in which a person coughs in a store aisle between shelves, and took into account ventilation.

They found that, in this situation, an aerosol “cloud” spreads outside the immediate vicinity of the person coughing, and diluted as it spreads, the authors said. But this process takes up to several minutes, and in the meantime, a person who walks by could in theory inhale the small particles.

“Someone infected by the coronavirus can cough and walk away, but then leave behind extremely small aerosol particles carrying the coronavirus. These particles could then end up in the respiratory tract of others in the vicinity,” Ville Vuorinen, and assistant professor in the Department of Mechanical Engineering at Aalto University, who studies fluid dynamics, said in a statement.

Based on their findings, the researchers recommend avoiding busy indoor spaces.

The researchers modelled the movement of aerosol particles smaller than 20 micrometers, which include particles small enough to remain suspended in the air (rather than falling to the floor) or move along air currents.

The researchers will continue to refine their modeling and develop visualizations to help better understand the movement of airborne particles.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *