S’ha trencat la cadena econòmica mundial

Esperem que després dels desastres econòmics, financers i humans que deixarà aquesta pandèmia, les nacions amb sistemes neoliberals, comprenguin la imperiosa necessitat d’implementar programes socials que salvin les seves poblacions per sobre de l’enriquiment d’uns pocs com ha estat passant en els últims 30 anys.

Se rompió la cadena económica mundial

Viñeta: MALAGÓN Continua la lectura de S’ha trencat la cadena econòmica mundial

L’amenaça d’escassetat de productes frescos pel coronavirus penja sobre la UE

La pandèmia limita el transport internacional i el trànsit de temporers. Els agricultors europeus demanen que es faciliti accedir a el camp als immigrants.

https://www.lavanguardia.com/vida/20200327/48109849181/coronavirus-impacto-productos-importacion-exportacion-mercado-escasez.html

La fruta fresca y las verduras y hortalizas pueden empezar a escasear en Europa a medida que el coronavirus interfiere en la actividad de los agricultores y en el transporte de productos, no sólo en territorio de la Unión Europea sino también en terceros países. Continua la lectura de L’amenaça d’escassetat de productes frescos pel coronavirus penja sobre la UE