Confirmat el segon cas en el món de curació de VIH

Els metges també han detectat un tercer cas mundial de pacient a qui ha desaparegut el VIH sense prendre tractament després d’un trasplantament de cèl·lules mare.

La revista The Lancet HIV publica un estudi que confirma la “cura” del VIH en l’anomenat “pacient de Londres”, que 29 mesos després de sotmetre’s a un trasplantament de cèl·lules mare continua sense tenir rastre de replicació del virus a l’organisme.

El “pacient de Londres” era un home portador del VIH a qui es va detectar un limfoma de Hodgkin. L’any 2016 se’l va sotmetre a un trasplantament de cèl·lules mare amb una mutació, anomenada CCR5 Delta 32, que impedeix l’entrada del virus a les cèl·lules diana del VIH, els limfòcits T CD4, que formen part del sistema immunitari.

Al cap de 16 mesos, els metges van interrompre el tractament antiretroviral i, el març del 2019, la revista Nature va publicar l’article en què es demostrava que feia 18 mesos que el virus era indetectable a la seva sang. Era el segon cas de “remissió a llarg termini”.

Anunciat un tercer cas

Coincidint amb l’article, s’ha anunciat un tercer cas d’aquest tipus. Un home de 50 anys amb infecció pel VIH -virus de la sida- que porta més d’un any sense prendre el tractament ja no té senyals del virus a l’organisme. L’home havia rebut un trasplantament de cèl·lules mare per tractar una leucèmia mieloide aguda.

Aquest cas, anomenat “pacient de Düsseldorf”, s’ha anunciat a la Conferència de Retrovirus i Infeccions Oportunistes (CROI), la conferència mundial més important sobre la sida, que s’havia de celebrar a Boston. Finalment, es fa de manera virtual a causa del coronavirus SARS-CoV-2. El pacient es va sotmetre al trasplantament el 2013 i des del novembre del 2018 no prenia tractament antiretroviral.

Tots dos casos s’integren dins del consorci internacional IciStem, que investiga la possibilitat de curar el VIH amb trasplantament de cèl·lules mare. Està coordinat per l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa -impulsat conjuntament per La Caixa i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya- i el Centre Mèdic Universitari d’Utrecht (Països Baixos).

Habitualment, quan les persones amb infecció pel VIH interrompen el tractament, el virus rebota al llarg de les primeres 4 setmanes. El primer cop que això no es va produir va ser en el pacient de Berlín, que també s’havia sotmès a aquest tractament amb cèl·lules mare. Les cèl·lules del pacient són substituïdes per les del donant i això fa inviable que el virus es reprodueixi.

Sense rastre del VIH

Els investigadors diferencien els conceptes de “cura” i “remissió a llarg termini” en funció del temps transcorregut sense rebot viral des de la interrupció de la medicació antiretroviral. Amb el pacient de Londres han fet el pas de considerar-lo curat, com explica Javier Martínez-Picado, investigador ICREA a IrsiCaixa i cocoordinador d’IciStem:

“Quan es va publicar inicialment el cas de Londres, vam insistir a no parlar de cura perquè, tot i que 18 mesos convidaven molt a l’optimisme perquè no s’havia vist un interval tan llarg des del pacient de Berlín, volíem ser prudents i no generar falses expectatives”.

Ara, 29 mesos després de la interrupció del tractament, el virus continua indetectable en sang, líquid cerebroespinal, semen i teixit intestinal. S’han detectat nivells molt baixos de genoma de VIH en teixits limfoides, però es tracta de material genètic defectuós que no té capacitat replicativa i, per tant, tampoc no té capacitat infecciosa.

Un tractament d’alt risc

El director de l’estudi, Ravindra Kumar Gupta, de la Universitat de Cambridge, afirma que els resultats demostren la viabilitat del mètode per curar el VIH, però alerta que és per a casos molt concrets:

“És important destacar que aquest tractament curatiu és d’alt risc i només es fa servir com a últim recurs per a pacients amb VIH que també tenen malalties hematològiques que amenacen la seva vida. Per tant, no és un tractament que es pugui oferir de manera àmplia a pacients amb VIH que tinguin un tractament antiretroviral efectiu”.

També remarca que la retirada del tractament antiretroviral només es pot fer per decisió mèdica. Segons Martínez-Picado, “encara queden certes barreres per enderrocar abans que l’edició genètica del receptor CCR5 pugui ser utilitzada com a estratègia de cura escalable per a tota la població”. IciStem ha proposat, des de l’any 2014, 40 pacients amb VIH que s’havien de sotmetre a un trasplantament de cèl·lules mare.

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20200310/474079200989/paciente-londres-segundo-caso-cura-vih-trasplante-celulas-madre.html

Hace un año la noticia de un hombre con VIH que, tras sufrir un cáncer, se había sometido a un trasplante de células madre de la médula ósea y parecía haberse curado de ambas enfermedades avivó la esperanza de que era posible encontrar una cura para este virus; si embargo, entonces, los científicos pedían cautela e insistían que aún era pronto para hablar de curación. Ahora, después de que el hombre, al que apodan ‘el Paciente de Londres’, lleve 30 meses sin tomar tratamiento antirretroviral y sin signos detectables del virus en el cuerpo, los investigadores consideran que sí, que se ha curado.

Se convierte así en la segunda persona en el mundo en haber logrado eliminar el VIH, después de que un primer individuo, el “Paciente de Berlín”, hace 12 años se sometiera también a dos trasplantes de células madre, en 2007 y 2008, para tratar un cáncer y lograra curarse de ambas enfermedades. Y podría haber una tercera persona curada, tal como publican los investigadores en The Lancet HIV. Se trata de un paciente de Düsseldorf que, por el momento, lleva ya 14 meses con el virus indetectable en ausencia de medicación.

El tratamiento antirretroviral es esencial para mantener la infección de VIH bajo control: reduce la concentración de virus en el organismo y el riesgo de transmisión; e impide que la infección por VIH acabe provocando SIDA, la enfermedad. Cuando una persona portadora del VIH interrumpe el tratamiento, el virus rebrota en las primeras cuatro semanas.

Que en los tres pacientes que han logrado curarse de VIH no hayan tenido rebrote del virus se debe a que recibieron un trasplante de células madre de donantes que tenían dos copias de una mutación que provoca que los glóbulos blancos, las células de defensa del organismo, sean resistentes al VIH. Al hacerles el trasplante, conforme las células del donante van reemplazando las de la persona con el virus disminuyen las posibilidades de que el VIH se replique y, por tanto, que pueda seguir infectando. Y, como demuestran estos tres casos, el virus acaba desapareciendo.

Cuando se publicó el caso de Londres insistimos en no hablar de cura porque, aunque 18 meses invitaban mucho al optimismo porque no se había visto un intervalo tan largo desde el Paciente de Berlín, queríamos ser prudentes y no generar falsas expectativas”, afirma Javier Martínez-Picado, investigador Icrea en IrsiCaixa y co-coordinador de IciStem.

El paciente de Londres, el segundo caso de persona con VIH curada, se llama Adam Castillejo, tiene 40 años y el lunes decidió hacer pública su identidad en una entrevista con el The New York Times, donde reveló que había convivido con el VIH desde 2003. En 2012 le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta a las células del sistema inmunitario, y en 2016 se sometió a un trasplante de células madre. Aquí la clave está en que los médicos eligieron a un donante con la mutación CCR5 Delta 32, que protege de forma natural frente al VIH puesto que impide la entrada del virus a las células diana del VIH, los linfocitos T CD4, un tipo de glóbulo blanco.

Dieciséis meses después, los médicos decidieron interrumpir el tratamiento retroviral y en marzo de 2019, tal como publicó este diario, la revista Nature ya recogía en un artículo que llevaba 18 meses sin virus detectable en sangre. Entonces era el segundo caso de remisión a largo plazo.

Ahora, 30 meses después y coincidiendo con la celebración de la Conferencia de Retrovirus e Infecciones Oportunísticas, el congreso mundial más importante sobre sida, que debía celebrarse estos días en Boston (EE.UU.) pero que debido a la Covid-19 tiene lugar de forma virtual, los investigadores han anunciado que la carga viral en sangre continúa indetectable, también en líquido cerebro-espinal, tejido intestinal y linfático, y semen.

Los científicos sí han detectado pequeñas señales de virus en tejidos linfoides; se trata de fragmentos del virus y no del genoma entero, por lo que “no es probable que sea capaz de generar una nueva partícula viral e infecte de nuevo el cuerpo del paciente”, señala Martínez-Picado.

Por lo que respecta al tercer paciente que podría haberse curado, de Düsseldorf, es un hombre de 50 años con VIH que en febrero de 2013 recibió un trasplante de células madre con la mutación CCR5 Delta 32 para tratar una leucemia mieloide aguda. En noviembre de 2018 los médicos decidieron interrumpir el tratamiento antirretroviral. Ahora, 14 meses después, continúa sin rebote viral y los investigadores consideran que podría tratarse del tercer caso del mundo de curación del VIH.

“Es un tratamiento de alto riesgo y solo se usa como última opción para pacientes con VIH que padecen enfermedades hematológicas que ponen en riesgo su vida. Por tanto, no es una opción que podría ofrecerse se forma generalizada a pacientes que ya siguen un tratamiento antirretroviral con éxito”.

Tanto el Paciente de Londres como el de Düsseldorf forman parte del consorc io IciStem, coordinado por el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa ye l Centro Médico Universitario de Utrech (Holanda). Está integrado por unos 200 investigadores en Europa, Estados Unidos y Canadá, y han analizado cinco millones de personas para identificar potenciales donantes de médula ósea y cordón umbilicalcon dos copias de la alteración genética que resulta protectora frente al virus.

“Nuestros resultados muestran que el éxito del trasplante de células madre, como una cura para el VIH, se puede replicar”, asegura Ravindra Kumar Gupta, de la Universidad de Cambridge y coautor de este trabajo. “Es importante señalar que este tratamiento es de alto riesgo y solo se usa como última opción para pacientes con VIH que padecen enfermedades hematológicas que ponen en riesgo su vida. Por tanto, no es una opción que podría ofrecerse se forma generalizada a pacientes que ya siguen un tratamiento antirretroviral con éxito”, puntualiza.

El peligro radica, explica Martínez Picado, en el hecho de usar células madre de donantes, porque pueden provocar reacciones graves en el organismo, como por ejemplo que estas células ataquen a los órganos del receptor. Por eso, en el consorcio IciStem se está investigando la posibilidad de realizar trasplantes autólogos, esto es de las propias células. “Se trata de usar la ingeniería genética para tomar células madre de las personas con VIH, modificarlas en el laboratorio para que dejen de expresar el receptor del virus, y reinfundirlas en sangre en el paciente”, explica Martínez-Picado.

Este tipo de trasplantes de células madre propias manipuladas mediante ingeniería genética abre la puerta a hallar nuevos tratamientos de cura del VIH. En el futuro, inciden los investigadores, podría ser una terapia con aplicabilidad a gran escala, cuando la tecnología se abarate. En este sentido, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates, una de las mayores fundaciones filantrópicas del mundo, tiene un programa de terapia génica aplicado al VIH que quiere implementar en países en vías de desarrollo.

Los trasplantes de células madre propias manipuladas mediante ingeniería genética abren la puerta a hallar nuevos tratamientos de cura del VIH.

https://www.ccma.cat/324/segona-persona-al-mon-que-es-cura-del-vih-el-pacient-de-londres/noticia/2995871/