Quina és la diferència entre pandèmia i epidèmia?

És possible que el coronavirus provoqui una pandèmia, o seguirà sent només una epidèmia? Tot i venir de la mateixa arrel grega “demos” (“poble”) el significat entre pandèmia i epidèmia és molt diferent. La paraula pandèmia incorpora el mot “pan”, que en grec vol dir “tot”. Per tant, vol dir que és una malaltia que afecta tot un poble, és a dir, una àrea geogràfica molt extensa que pot ser, fins i tot, el món sencer. A banda d’afectar molts països, una altra característica d’aquesta malaltia és que afecta molts individus a la vegada i que té una capacitat d’infecció elevada i, per tant, de traslladar-se d’un punt geogràfic a un altre. Un exemple recent de pandèmia és la grip A (2007) o la de la sida.

La declaració de pandèmia depèn de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En el cas del covid-19, aquest pas d’epidèmia a pandèmia no s’ha produït, tot i que l’OMS sí que ha reconegut que aquest virus té “potencial de pandèmia”.

La grip, l’epidèmia més comuna

De moment, el virus nascut en un mercat de Wuhan, a la Xina, és en fase d’epidèmia. Això vol dir que es tracta d’una malaltia infecciosa que experimenta un increment de casos entre la població en un període determinat, però que després se’n redueix el nombre. L’exemple més clar és la grip. Quan es passa d’una determinada incidència d’aquest virus entre la població s’entra en una fase d’epidèmia. A Catalunya la grip entra pràcticament cada any en fase d’epidèmia. També ho ha fet aquest 2020. Quan això passa vol dir que la incidència del virus se situa en 147 casos per cada 100.000 habitants.

Un cas d’epidèmia recent és el de l’Ebola. L’any 2014 es va produir un brot d’aquest virus que va afectar principalment quatre països africans: Líbia, Sierra Leone, Guinea i Mali. A Barcelona, però, no se’n va registrar cap cas.

https://beteve.cat/societat/diferencia-pandemia-epidemia-coronavirus/