El deteriorament del cromosoma masculí explicaria per què el càncer afecta més els homes

Un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona revela un dels principals mecanismes pels quals el càncer afecta més els homes que les dones.

El fet que els homes siguin més susceptibles que les dones a desenvolupar càncer es pot deure a la pèrdua de funcions en el cromosoma Y, que només està present en els individus de sexe masculí, segons un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) que es publica a la revista “Journal of the National Cancer Institute”.

L’esperança de vida de les dones és superior a la dels homes i la propensió més gran al càncer és un dels factors principals per explicar-ho. Si bé les diferències en l’exposició a tòxics degut a la feina o a certs hàbits hi deuen influir, diversos estudis han suggerit que hi pot haver una causa biològica que provoqui aquesta diferència.

La clau podria ser l’element que determina el sexe masculí: el cromosoma Y. Cada individu rep un cromosoma sexual de la mare i un del pare. Com que en les dones els cromosomes sexuals són XX, només en poden transmetre un. En canvi, els homes són XY i poden transmetre l’un o l’altre. Per tant, és el pare qui determina el sexe de la descendència.

Determinen el mecanisme concret

La pèrdua de funcions en el cromosoma Y havia estat prèviament associada amb una incidència més gran en el càncer, però el possible mecanisme pel qual es produïa no se sabia quin era. Ara, aquest estudi, fet en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat d’Adelaida (Austràlia) i el Centre Genòmic d’Estònia, apunta la pèrdua de funció en sis gens concrets com la possible causa. Així ho explica Juan Ramón González, coordinador de l’estudi i cap del Grup de Bioinformàtica en Epidemiologia Genètica d’ISGlobal:

“Estudis recents havien demostrat que, en envellir, les cèl·lules d’alguns homes tendeixen a perdre per complet el cromosoma Y, que és fonamental per a la diferenciació sexual del fetus. Malgrat que la pèrdua del cromosoma Y havia estat prèviament associada amb una incidència major en càncer, les causes d’aquesta relació no es coneixien”.

Els autors s’han basat en dades de 9.000 individus. Han estudiat la funció de tots els gens del cromosoma Y a diversos càncers. I els resultats han permès identificar sis gens clau del cromosoma Y en diverses cèl·lules. Quan es perd la funció d’aquests gens, la probabilitat de desenvolupar càncer augmenta.

Els sis gens estan implicats en la regulació del cicle cel·lular i quan falla aquest procés pot donar lloc al desenvolupament de tumors. A més, d’aquests gens n’hi ha una còpia similar en el cromosoma X. Però, com explica Alejandro Cáceres, primer autor de l’estudi, “si a més la còpia del cromosoma X muta en les mateixes cèl·lules -el que s’ha demostrat que passa- la possible protecció biològica d’aquests gens contra el càncer es perd completament”.

És a dir, en algunes cèl·lules la pèrdua de funció en el cromosoma Y sovint va associada a la pèrdua de funció dels mateixos gens en el cromosoma X. Com que les dones tenen dos cromosomes X, hi hauria més probabilitats de mantenir la protecció.

Causes diverses

Segons els autors, la supressió del cromosoma Y es pot donar per diverses causes i certes exposicions ambientals, com el tabac i altres tòxics, podrien afectar-ne la funció.

González considera que els resultats “obren la porta al desenvolupament de mètodes de detecció dirigits i teràpies específiques per a homes amb càncer.”

En un editorial publicat a la mateixa revista, Derek W. Brown i Mitchell J. Machiela, de l’Institut Nacional del Càncer a Rockville, Maryland, creuen que el treball ressalta la importància de certs gens del cromosoma Y, que podrien ser clau per al risc de càncer. Es tracta, afirmen, d’una nova línia de recerca estimulant i suggereix que mesurar l’expressió dels gens del cromosoma Y podria tenir valor afegit per determinar el risc de càncer.

Descubren por qué el cáncer afecta más a los hombres que a las mujeres

Descubren por qué el cáncer afecta más a los hombres que a las mujeres 

Un equipo de científicos del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) -centro impulsado por ‘la Caixa’- ha identificado uno de los principales mecanismos biológicos por los que los hombres tienen más riesgo a padecer cáncer que las mujeres.

Se trata de la pérdida de función de ciertos genes del cromosoma sexual Y, presente únicamente en los hombres. El estudio, publicado en la revista ‘Journal of the National Cancer Institute’, se ha realizado en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Adelaida y el Centro Genómico de Estonia.

Basándose en los datos de 9.000 individuos, los investigadores han estudiado la función de todos los genes del cromosoma Y en varios cánceres. De acuerdo con los resultados de su análisis, la probabilidad de desarrollar cáncer aumenta cuando se pierde la función de seis genes clave del cromosoma Y en varias células.

PÉRDIDA DEL CROMOSOMA

El coordinador del estudio y jefe del Grupo de Bioinformática en Epidemiología Genética de ISGlobal, Juan Ramón González, explicó que “estudios recientes habían demostrado que, al envejecer, las células de algunos hombres tienden a perder por completo el cromosoma Y, que es fundamental para la diferenciación sexual del feto. Pese a que la pérdida del cromosoma Y había sido previamente asociada con una mayor incidencia en cáncer, las causas de esta relación no se conocían”.

Estos seis genes del cromosoma Y están implicados en la regulación del ciclo celular, un proceso que, cuando falla, puede dar lugar al desarrollo de tumores. “Curiosamente son genes que tienen una copia similar en el cromosoma X”, añadió Alejandro Cáceres, primer autor del estudio. “Si además la copia del cromosoma X muta en las mismas células -lo que se ha demostrado que ocurre- la posible protección biológica de estos genes contra el cáncer se pierde completamente”.

HOMBRES Y MUJERES

Una línea de investigación prioritaria para

comprender las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en cáncer es crucial para desarrollar líneas de tratamiento y prevención personalizadas. “Los hombres no sólo sufren más de cáncer que las mujeres, sino que además tienen un pronóstico peor”, comentó González. “De hecho, la menor esperanza de vida de hombres con respecto a las mujeres se explica, en parte, por esta razón”.

La identificación de los factores que hacen a los hombres más vulnerables al cáncer es una importante línea de investigación que intenta mitigar los riesgos de esta población. “Si bien los hombres podrían estar más expuestos a cancerígenos por su tipo de trabajo o incrementar su riesgo por evitar en mayor medida las visitas al médico, nuestro estudio demuestra que existen factores biológicos que hacen que el riesgo en hombres sea mayor”, añadió Cáceres. “Y, al parecer, uno de esos factores se encuentra en la esencia misma de ser hombre: el cromosoma Y.”