El consell italià està inundat immediatament després de rebutjar les mesures sobre el canvi climàtic

El consell regional del Vèneto, situat al Gran Canal de Venècia , va ser inundat per primera vegada en la seva història el dimarts a la nit, just després que rebutgés les mesures de lluita contra el canvi climàtic .

La històrica ciutat italiana s’ha posat de genolls aquesta setmana per la pitjor inundació que hi ha hagut durant més de 50 anys.
I la cambra del consell del Palau Ferro Fini va començar a agafar aigua al voltant de les 22 hores a l’hora local, ja que els regidors debaten sobre el pressupost regional 2020, va dir la consellera del Partit Demòcrata, Andrea Zanoni, en una llarga publicació a Facebook.
“Irònicament, la cambra es va inundar dos minuts després que els partits majoritaris de la Lliga, Germans d’Itàlia i Forza Italia rebutgessin les nostres esmenes per afrontar el canvi climàtic”, va dir Zanoni, que és vicepresident del comitè de medi ambient, que també té fotografies de l’habitació sota l’aigua.

Venècia patia un turisme, una població envellida i els enfonsaments. Després van arribar les inundacions

Entre les esmenes rebutjades hi havia mesures per finançar les fonts renovables, substituir els autobusos dièsel per “més eficients i amb menys contaminació”, per desballestar estufes contaminants i reduir l’impacte dels plàstics.
Zanoni va acusar el president regional del Vèneto, Luca Zaia, que és membre del partit de l’extrema dreta de la Lliga Matteo Salvini , de presentar un pressupost “sense accions concretes per combatre el canvi climàtic”.
El portaveu del consell regional, Alessandro Ovizach, va confirmar a CNN que el consell estava inundat després de discutir les esmenes del pressupost del 2020, sense especificar quines.
El president del consell, Roberto Ciambetti de la Lliga, va rebutjar les acusacions de Zanoni en una declaració a CNN.
“Més enllà de la propaganda i la lectura enganyosa, votem (per) un pressupost regional que ha gastat 965 milions d’euros durant els últims tres anys en la lluita contra la contaminació atmosfèrica, el fum, que és un factor determinant del canvi climàtic”, afirma el comunicat.

https://edition.cnn.com/2019/11/14/europe/veneto-council-climate-change-floods-trnd-intl-scli/index.html

Veneto regional council, which is located on Venice’s Grand Canal, was flooded for the first time in its history on Tuesday night — just after it rejected measures to combat climate change.

The historic Italian city has been brought to its knees this week by the worst flooding there in more than 50 years.
And the council chamber in Ferro Fini Palace started to take in water around 10 p.m. local time, as councilors were debating the 2020 regional budget, Democratic Party councilor Andrea Zanoni said in a long Facebook post.
“Ironically, the chamber was flooded two minutes after the majority League, Brothers of Italy, and Forza Italia parties rejected our amendments to tackle climate change,” Zanoni, who is deputy chairman of the environment committee, said in the post, which also has photographs of the room under water.
Among the rejected amendments were measures to fund renewable sources, to replace diesel buses with “more efficient and less polluting ones,” to scrap polluting stoves and reduce the impact of plastics, he said.
Zanoni went on to accuse Veneto regional president Luca Zaia, who is a member of Matteo Salvini‘s far-right League Party, of presenting a budget “with no concrete actions to combat climate change.”
The regional council’s spokesman Alessandro Ovizach confirmed to CNN that the council was flooded after discussing amendments to the 2020 budget — without specifying which ones.
The council’s president, the League’s Roberto Ciambetti, rejected Zanoni’s accusations in a statement to CNN.
“Beyond propaganda and deceptive reading, we are voting (for) a regional budget that spent €965 million over the past three years in the fight against air pollution, smog, which is a determining factor in climate change,” said the statement.