Escollir dietes millors i més sostenibles és una de les principals maneres en què les persones poden millorar la seva salut i ajudar a protegir el medi ambient.

Segons les anàlisis, les opcions d’alimentació més saludables gairebé sempre beneficien l’entorn. Menjar aliments sans gairebé sempre és millor per al medi ambient, segons l’anàlisi més sofisticat fins ara.

Els investigadors diuen que les dietes pobres amenacen la societat perjudicant greument les persones i el planeta, però les darreres investigacions poden informar sobre millors opcions.

L’anàlisi ha valorat la incidència ambiental i sanitària de 15 aliments comuns a les dietes occidentals i s’ha trobat que fruites, verdures, mongetes són les millors per evitar malalties i protegir el clima i els recursos hídrics. Per contra, menjar més carn vermella i processada provoca més salut i contaminació.

 Hi ha però algunes excepcions. El peix generalment és una elecció saludable, però té una empremta ambiental més gran en mitjana que les dietes basades en plantes. Els aliments amb alt nivell de sucre, com les galetes i les begudes gasoses, tenen un impacte baix al planeta, però són dolents per a la salut.

És ben conegut l’efecte de les males dietes sobre la salut de les nacions riques, així com la necessitat de disminuir el consum occidental de carn per afrontar la crisi climàtica i altres crisis ambientals . Però aquest és el primer estudi que hem examinat tots dos en detall.

Michael Clark de la Universitat d’Oxford, que va dirigir la investigació, ha dit: “Continuar menjant la manera com fem amenaçar les societats, gràcies a una mala salut crònica i la degradació del clima, dels ecosistemes i dels recursos hídrics de la Terra.”

“”