Les ‘superilles’ podrien evitar a l’any gairebé 700 morts prematures a Barcelona

Donar prioritat al vianant, seguit de la bicicleta i el transport públic, són alguns dels objectius del nou projecte d’urbanisme a Barcelona. Un nou estudi estima ara que la implementació de les 503 ‘superilles’ previstes inicialment podria prevenir 667 morts prematures a l’any i reduiria els nivells anuals de contaminació atmosfèrica un 24%.

Si el projecte de superilles a Barcelona es desenvolupés en la seva totalitat s’evitarien 667 morts prematures anuals a la ciutat. Aquesta és la conclusió d’un estudi dut a terme per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) que es publica a la revista “Environment International”.

La superilla és un concepte creat per BCNecologia, que consisteix en agrupar diverses illes de cases per restringir el trànsit i alliberar espai públic. La proposta inicial era crear 503 superilles repartides equitativament per tota la ciutat.

Per dur a terme l’estudi, fet amb la col·laboració de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i de BCNecologia, els investigadors van realitzar un càlcul estadístic per quantificar els canvis que la creació de les 503 “superilles” produiria en els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) a l’aire, soroll procedent del trànsit, activitat física, superfície d’espais verds i temperatures de la ciutat.

A continuació, van combinar les evidències científiques disponibles sobre la relació entre cada un d’aquests cinc factors i la mortalitat amb les dades actuals d’exposició a cada un d’ells i de morts per causes naturals a Barcelona.

Allargar l’esperança de vida i estalviar diners

Els resultats dels càlculs indiquen que el projecte original de les “superilles” podria prevenir 667 morts prematures a l’any, al mateix temps que augmentaria  l’esperança de vida en una mitjana de gairebé 200 dies per persona i que permetria un estalvi econòmic anual de 1.700 milions d’euros.

A les superilles el trànsit es restringueix i es pacifica

L’estudi quantifica les morts evitades per cadascun dels factors que es redueixen. Així, la major part -291 morts prematures menys- provindrien de la reducció dels nivells de contaminació de l’aire. La reducció de la contaminació acústica evitaria 163 morts anuals i la mitigació de l’efecte illa de calor -augment de temperatura a les ciutats en relació amb els seus voltants- implicaria 117 morts prematures menys.

Una altra conseqüència és que es reduiria el transport privat motoritzat. Dels gairebé 1.190.000 viatges que es produeixen cada dia feiner, prop de 230.000 es passarien a realitzar en transport públic i actiu (amb bicicleta i/o a peu). Això significaria un augment en l’activitat física que evitaria 36 morts prematures.

A més, es guanyarien espais verds que, només a l’Eixample, implicarien 60 morts anuals menys.

Més transport públic

Els autors alerten que es tracta només d’estimacions i que la metodologia emprada compta amb limitacions. Per això, Natalie Mueller, primera autora de l’estudi i investigadora d’ISGlobal, demana que es prenguin amb cautela, tot i que això no treu importància ni consistència a la conclusió general:

“Més enllà de les xifres concretes, el que aquest estudi demostra és que les intervencions de planificació urbana i del transport, com les superilles, tenen implicacions importants per a la salut pública”.

En el mateix sentit s’expressa Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de l’estudi i director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGlobal:

“Les nostres estimacions ofereixen un exemple del que es podria aconseguir adoptant un nou model urbà que prioritzi l’enfocament de salut i que permeti reduir de manera significativa les exposicions perjudicials a què ens sotmet el model actual”.

Però els beneficis no provindran de la simple implantació de les superilles, sinó d’un model que millori la xarxa de transport públic i de carrils bici, entre altres coses. Els autors consideren bàsic reduir, per exemple, el gran nombre de viatges que es produeixen cada dia d’entrada i sortida de la ciutat. I per això cal que la millora del transport públic abasti tota l’àrea metropolitana de Barcelona.

“Cal un canvi de paradigma urgent -conclou Natalie Mueller-: passar d’una planificació urbana centrada en l’automòbil cap a una nova que situï les persones al centre”.

L’espai guanyat dona lloc a activitats diverses

En una entrevista publicada al 324.cat al gener del 2017, el director de BCNecologia, Salvador Rueda, mostrava dades sobre els beneficis de les superilles, tant al districte de Gràcia, a Barcelona, com a Vitoria-Gasteiz. I també afirmava que el projecte té els seus detractors “com tot el que està relacionat amb el cotxe”.

L’estudi es publica pocs dies després de l’informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona en què s’estima que cada any moren 424 persones per l’exposició continuada a nivells superiors de contaminació -concretament de NO2 i PM2.5- als que recomana l’Organització Mundial de la Salut.

https://www.publico.es/sociedad/catalunya-supermanzanas-evitar-ano-700-muertes-prematuras-barcelona.html

El modelo de supermanzanas –que da prioridad al peatón, seguido de la bicicleta y el transporte público– se desarrolló con el objetivo de recuperar espacio público para la ciudadanía y poner solución a los altos niveles de contaminación del aire y la falta de espacios verdes en Barcelona.

El concepto fue creado por BCNecologia, que dirige Salvador Rueda, y la propuesta inicial era crear 503 supermanzanas repartidas equitativamente por toda la ciudad. Hasta la fecha, los distritos en los que se han desplegado actuaciones diversas de reurbanización son Poblenou, Sant Antoni, Horta, Gràcia, Les Corts y Sants.

Si el proyecto de las supermanzanas se aplicara en su totalidad, la ciudad de Barcelona podría evitar cada año 667 muertes prematuras, la mayoría debido a la disminución de los niveles de contaminación atmosférica (NO2), seguido de la reducción del ruido del tráfico y de la mitigación de los efectos de la isla de calor. Son algunas de las conclusiones de un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por La Caixa, que se ha publicado en Environment International.

El trabajo publicado ahora, que ha contado con la colaboración de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y de BCNecologia, es el primero que realiza una estimación de los impactos en salud de este proyecto de intervención urbana y de transporte.

El modelo de ‘supermanzanas’ pretende recuperar espacio público para la ciudadanía y reducir los altos niveles de contaminación

Siguiendo la metodología propia de un estudio de impacto en salud (HIA, por sus siglas en inglés), el equipo científico realizó un cálculo estadístico para cuantificar los cambios que la creación de las 503 supermanzanas produciría en los niveles de contaminación atmosférica (NO2), ruido procedente del tráfico, actividad física, superficie de espacios verdes y temperaturas de la ciudad.

Posteriormente, combinaron las evidencias científicas disponibles sobre la relación entre cada uno de estos cinco factores y la mortalidad con los datos actuales de exposición a cada uno de ellos y de muertes por causas naturales en Barcelona.

Beneficios para la salud

Las estimaciones resultantes indican que el proyecto original de las supermanzanas podría prevenir 667 muertes prematuras al año, aumentar la esperanza de vida en casi 200 días de media por persona y permitir un ahorro económico anual de 1,7 mil millones de euros.

Los beneficios más notables para la salud provendrían de la reducción de los niveles de contaminación del aire –291 muertes prematuras evitables anuales–, seguido del ruido del tráfico y la mitigación de los efectos de la isla de calor –163 y 117 muertes prematuras prevenidas, respectivamente.

Con la implementación del proyecto en su integridad, los niveles medios anuales de contaminación atmosférica por NO2 se reducirían un 24% ­—de los 47 ug/m3 actuales se pasaría 36 ug/m3, cumpliendo así con las recomendaciones de la OMS de un máximo de 40 ug/m3— y los niveles de ruido de tráfico disminuirían un 5,4% ­—de 54 db a 51 db.

Asimismo, el transporte privado motorizado se reduciría considerablemente y, de los casi 1.190.000 viajes que se producen cada día entre semana en la actualidad, se estima que cerca de 230.000 se pasarían a realizar en transporte público y activo (en bicicleta o a pie). El estudio estima que este cambio en los modos de transporte supondría un aumento en la actividad física que resultaría en 36 muertes prematuras evitadas.

En cuanto a espacios verdes, pese a no contar con los datos suficientes para cuantificar los beneficios en toda la ciudad, sí se estimó que solo en el Eixample el incremento de vegetación esperado permitiría evitar 60 muertes prevenibles al año. Los espacios verdes son de especial importancia para la salud urbana, sobre todo en lugares como Barcelona, con una gran densidad de población, una escasez general de espacio y en un contexto de crisis climática.

Nuevo modelo urbano

“Hay que tener en cuenta que los datos que presentamos son solo estimaciones y que la metodología empleada cuenta con limitaciones, por lo que los resultados deben ser tomados con cautela. Más allá de las cifras concretas, lo que este estudio demuestra es que las intervenciones de planificación urbana y del transporte, como las supermanzanas, tienen implicaciones importantes para la salud pública“, explica Natalie Mueller, primera autora del estudio e investigadora de ISGlobal.

“Nuestras estimaciones ofrecen un ejemplo de lo que se podría conseguir adoptando un nuevo modelo urbano que priorice el enfoque de salud y que permita reducir de manera significativa las exposiciones perjudiciales a las que nos somete el modelo actual”, destaca Mark Nieuwenhuijsen, coordinador del estudio y director de la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud de ISGlobal. “No obstante, cabe subrayar que para que la distribución de los beneficios en salud sea completa y equitativa, las supermanzanas se deberían aplicar de forma consistente en toda la ciudad”, añade.

De la misma manera, Mark Nieuwenhuijsen considera que “para aplicar las supermanzanas a escala municipal y maximizar sus beneficios para la salud hay que trabajar en la mejora de la red de transporte público del área metropolitana de Barcelona, sobre todo para reducir los viajes que se producen cada día de entrada y salida de la ciudad, así como seguir ampliando y mejorando la red de carriles bici”.

“Barcelona necesita de las supermanzanas junto con intervenciones complementarias para mejorar la calidad del aire, promover la actividad física y hacer frente a la crisis climática. Es necesario un cambio de paradigma urgente: pasar una planificación urbana centrada en el automóvil hacia una nueva que sitúe las personas en el centro”, concluye Natalie Mueller.

https://www.ccma.cat/324/les-500-superilles-projectades-a-barcelona-evitarien-unes-700-morts-prematures-anuals/noticia/2946401/

Una investigació reconstrueix el dia del cataclisme que va acabar amb els dinosaures

Molt carbó i res de sofre. És el que ha trobat un equip científic internacional que ha extret del fons del mar minerals del cràter de Chicxulub, cavat pel meteorit que va causar l’extinció dels dinosaures fa 66 milions d’anys.

L’abundància de carbó confirma que l’impacte del meteorit, que va alliberar una energia equivalent a 10.000 milions de bombes atòmiques com la d’Hiroshima, va provocar extensos incendis forestals.

Grans incendis forestals, un tsunami i núvols de sofre que impediren l’arribada de la llum del Sol durant molt de temps. Aquestes devien ser les conseqüències immediates del xoc d’un gran asteroide contra la terra fa 65 milions d’anys. I a mig termini, una altra conseqüència ben coneguda: entre molts altres animals, la catàstrofe va comportar l’extinció dels dinosaures, que havien dominat la Terra durant més de 150 milions d’anys.

El xoc va crear un gran cràter situat vora la població mexicana de Chicxulub, que li ha donat nom. I un nom adient, perquè en maia significa “la cua del diable”. Es troba a la península de Yucatan.

Es tracta d’un clot de vora 200 quilòmetres de diàmetre descobert el 1978. Els geòlegs estudien la història de la terra a partir dels sediments que s’han dipositat en diverses èpoques, com passant pàgines d’un llibre. I en els que corresponen a aquell moment, el del xoc, hi havia una quantitat d’iridi molt superior a la que sol presentar aquest element químic a la Terra.

Un dels resultats més importants de la recerca és que en moltes mostres del nucli del cràter no hi havia sofre, tot i que al voltant s’hi van dipositar moltes roques riques en aquest element. Això dona suport a la teoria que el sofre va anar a parar a l’atmosfera i va obstruir el pas de la llum del Sol. Calculen que s’haurien alliberat almenys 325.000 milions de tones de sofre, 10.000 vegades més que l’expulsat a l’erupció del volcà Krakatoa, a Indonèsia, el 1883.

I això va produir un canvi climàtic que va conduir a l’extinció, segons es calcula, del 75% de els espècies que hi havia en aquell moment a la Terra. Per això, segons Gluck, allò va ser un infern de curta durada a nivell local, però seguit d’una etapa molt llarga de clima molt fred. I això va fer que els dinosaures “primer es van socarrimar i després es van congelar”.

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20190909/47262889334/crater-metoerito-extincion-dinosaurios.html Continua la lectura de Una investigació reconstrueix el dia del cataclisme que va acabar amb els dinosaures