La pujada del nivell del mar amenaça de contaminar amb aigua salada els aqüífers de les zones més seques d’Espanya

Els dipòsits costaners espanyols són especialment vulnerables a la invasió de la mar per la sobreexplotació imposada pel desenvolupament turístic i del regadiu.
Més de la meitat dels 95 aqüífers litorals presenten ja mostres d’aquesta contaminació de la qual ha alertat l’últim informe de l’ONU sobre canvi climàtic i oceans.
Una proporció salada del 3-5% inutilitza l’aigua: “Suposaria una pèrdua de recursos en zones que ja pateixen estrès hídric”, alerta l’enginyer Joan de Déu Gómez-Gómez

https://www.eldiario.es/sociedad/climatica-contaminacion-decenas-acuiferos-Espana_0_946306259.html

La subida del nivel del mar provocada por el calentamiento de la Tierra multiplica el riesgo de que el agua salada contamine los especialmente vulnerables acuíferos costeros españoles, sobreexplotados por el regadío y la presión turística. La intrusión marina en los depósitos de agua dulce convierte el líquido en inservible para beber o para regar. Continua la lectura de La pujada del nivell del mar amenaça de contaminar amb aigua salada els aqüífers de les zones més seques d’Espanya

L’obsolescència programada provoca 48 milions de tones de CO2 a l’any

Més enllà del que suposa per a les nostres butxaques, crec que hi ha pocs ciutadans que tinguin consciència del que l’obsolescència programada suposa a nivell ecològic. No fem bon negoci.

Un informe de l’European Environmental Bureau (EEB) estima que allargant un any la vida als aparells electrònics es podria reduir l’emissió de prop de 4 milions de tones de CO2 a l’any, una xifra que equivaldria a eliminar dos milions de cotxes de les carreteres europees.

https://www.publico.es/sociedad/obsolescencia-programada-provoca-48-millones-toneladas-co2-ano.html

La vida se vuelve cada vez más dependiente de la tecnología y las grandes marcas lo saben. Cuanto menos duren los aparatos, antes regresarán los consumidores a los mercados. Esta premisa tan abstracta y certera es la denominada obsolescencia programada: el tiempo de vida útil que las empresas calculan y planifican para sus productos tecnológicos. Los teléfonos, las tabletas, los portátiles, las impresoras y hasta las lavadoras están destinadas a una muerte cada vez más tempranaContinua la lectura de L’obsolescència programada provoca 48 milions de tones de CO2 a l’any

Eco Angoixa: així està afectant el canvi climàtic a les expectatives dels joves.Hem de educar en el pensament crític però també en l’esperança

Els experts adverteixen del risc de desesperança causa de la percepció continua d’estar amenaçats.

https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190928/47667011244/preocupacion-planeta-ecoangustia-cambio-climatico-jovenes-futuro.html

Millones de jóvenes participaron ayer en manifestaciones a favor Continua la lectura de Eco Angoixa: així està afectant el canvi climàtic a les expectatives dels joves.Hem de educar en el pensament crític però també en l’esperança

Les noves visualitzacions del forat negre de la NASA mostren com la gravetat s’enrotlla

Les imatges de simulacions d’ordinador posen de relleu l’anell de fotó i molt més

A l’abril, els astrònoms van donar la llum al món amb la primera imatge real d’un forat negre. Però aquesta imatge difuminada i immòbil del monstre supermassiu de la galàxia M87 en realitat no transmet el fet que la immensa gravetat d’un forat negre distorsiona els seus voltants. Ara, les imatges de simulacions d’ordinador posen de manifest més detalladament com un forat negre s’escomet el temps com un mirall de casa divertit, i com afecta això a l’aparició del seu disc d’acreció brillant de material infal·lent.

En aquestes imatges de simulació, el disc d’acreció blanc-calent sembla bàsicament com espereu quan es vegués de cara, similar a l’angle de visió de la Terra del forat negre de M87 en aquesta històrica primera imatge ( SN: 4/10/19 ). Però vist al llarg de la seva vora, el disc d’acreció rendit per ordinador sembla més estrany. La gravetat superstrong del forat negre doblega la llum que emana del gas al disc darrere del forat negre, de manera que l’extrem del disc sembla dividir-se en arcs per sobre i per sota de l’abisme.

La llum del gas que gira entorn del forat negre sembla més una imatge en un lapse de temps del trànsit nocturn de la ciutat que una banda de material contínua, gràcies als camps magnètics roscats al disc. “A mesura que el gas gira, atropella els camps magnètics [i] obté aquests nusos”, afirma l’astrofísic Jeremy Schnittman, del Centre Espacial Goddard de la NASA a Greenbelt, Md, que va crear les imatges del forat negre publicades en línia el 25 de setembre.

simulació de forat negre
El disc brillant d’acreció de material que espiralitza en un forat negre té un aspecte bàsic de com podríeu esperar quan es veiés de cara. Però quan l’angle de visualització s’inclina de manera que un costat del disc es troba darrere del forat negre, el disc sembla una forma de forma estranya estranya. Això passa perquè la intensa gravetat del forat negre dobla els camins de les partícules de llum emeses pel gas a l’extrem del disc en el seu camí cap a l’observador.CENTRE DE VOL ESPACIAL GODDARD DE JEREMY SCHNITTMAN / NASA

Aquests nusos de camp magnètic escalfen el gas que crea els punts brillants. “Si tot el disc estigués girant junts, aquests [nusos] semblarien més bons blocs aleatoris”, diu Schnittman. Però, com que el gas més a prop del forat negre òrbita s’orbiten amb més rapidesa, els punts calents s’estenen en ànims brillants a mesura que el gas encerclés el desguàs còsmic.

Una altra estranyesa, que apareix al veure el forat negre al llarg de la seva vora, és que el gas a la part esquerra del disc -al marxar cap al visor- és més brillant que el gas a la dreta. Això és degut a que les ones de llum que emeten apropant-se ràpidament al gas s’acumulen en el camí cap a l’espectador, mentre que les ones provinents del gas que es retrocedeixen s’estenen, segons Schnittman.

Més a prop del pou del forat negre, apareix un “anell de fotons”. Mentre que una altra llum del disc d’acreció només es desvia pel camp gravitatori del forat negre, les partícules de llum d’aquest anell es veuen arrossegades per la gravetat del forat negre de tal manera que rondin almenys una vegada abans d’escapar-se. Dins d’aquest anell de fotons hi ha l’horitzó d’esdeveniments del forat negre, més enllà del qual res, ni tan sols la llum, pot escapar.

Simulacions com aquesta revelen no només com pot aparèixer un forat negre en un sol moment, sinó també com es podria canviar amb el pas del temps, afirma l’astrofísic de la Universitat de Harvard, Avi Loeb, que no estava involucrat en els treballs. En el futur, els astrònoms esperen reunir prou observacions per fer pel·lícules que donin a conèixer “com és el clima al voltant d’un forat negre”, diu Loeb.

NASA’s new black hole visualizations showcase how gravity warps light

NASA’s new black hole visualizations showcase how gravity warps light
Images from computer simulations highlight the ‘photon ring’ and more
black hole simulation
In computer simulation images, a gaseous accretion disk (seen edge-on) swirls around a black hole like a cosmic drainpipe. The black hole’s superstrong gravity warps the light from that disk in weird ways.

JEREMY SCHNITTMAN/NASA’S GODDARD SPACE FLIGHT CENTER

Share this:
Facebook
Twitter
Pocket
Reddit
Print
By Maria Temming

SEPTEMBER 27, 2019 AT 2:27 PM

In April, astronomers wowed the world with the first real-life picture of a black hole. But that blurry, still image of the supermassive monster in the galaxy M87 doesn’t really convey just how wildly a black hole’s immense gravity distorts its surroundings. Now, images from computer simulations highlight in more detail how a black hole warps spacetime like a fun house mirror — and how that affects the appearance of its glowing accretion disk of infalling material.

In these simulation images, the white-hot accretion disk looks basically how you’d expect when seen face-on — similar to Earth’s viewing angle of M87’s black hole in that historic first image (SN: 4/10/19). But seen along its edge, the computer-rendered accretion disk looks more bizarre. The black hole’s superstrong gravity bends light emanating from gas in the disk behind the black hole, so that the disk’s far side seems to split into arcs above and below the abyss.

Light from gas swirling around the black hole looks more like a time-lapse image of nighttime city traffic than a continuous band of material, thanks to magnetic fields threaded throughout the disk. “As the gas swirls around, it tangles the magnetic fields [and] you get these knots,” says astrophysicist Jeremy Schnittman of NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md., who created the black hole images posted online September 25.

black hole simulation
The glowing accretion disk of material spiraling into a black hole looks basically how you’d expect when seen face-on. But when the viewing angle tilts so that one side of the disk is behind the black hole, the disk looks strangely misshapen. That’s because the black hole’s intense gravity bends the paths of light particles emitted by the gas on the far side of the disk on their way to the observer.
JEREMY SCHNITTMAN/NASA’S GODDARD SPACE FLIGHT CENTER
These magnetic field knots heat surrounding gas, creating bright spots. “If the entire disk were rotating together, these [knots] would look more like random blobs,” Schnittman says. But since gas closer to the black hole orbits faster, the hot spots get stretched out into bright smears as gas circles the cosmic drain.

Another oddity, which appears when viewing the black hole along its edge, is that gas on the left side of the disk — zooming toward the viewer — is brighter than gas on the right. That’s because the light waves emitted by quickly approaching gas pile up on their way to the viewer, whereas waves from receding gas get spread out, Schnittman says.

Closer to the pit of the black hole, a “photon ring” appears. Whereas other light from the accretion disk is merely deflected by the black hole’s gravitational field, particles of light in this ring are snared by the black hole’s gravity such that they circle all the way around at least once before escaping. Inside that photon ring lies the black hole’s event horizon, beyond which nothing — not even light — can escape.

Simulations like this reveal not only how a black hole might appear in a single moment, but also how it could change over time, says Harvard University astrophysicist Avi Loeb, who was not involved in the work. In the future, astronomers hope to gather enough observations to make movies that unveil “what the weather is like around a black hole,” Loeb says. Comparing those real-world black hole films against simulations could reveal the underlying physics that governs an accretion disk’s appearance.

Descobert un exoplaneta gegant que desafia els astrònoms

És el món més gran que s’ha trobat respecte a la grandària de la seva estrella. La troballa, realitzat des d’Andalusia, obliga a revisar la teoria actual sobre l’origen dels planetes.

No s’esperava que pogués haver-hi un planeta tan gran al voltant d’una estrella tan petita.

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20190926/47642588853/exoplaneta-gigante-estrella-enana.html

Un consorcio científico internacional liderado por astrónomos españoles ha descubierto un exoplaneta desconcertante alrededor de una estrella enana roja situada a 31 años luz del sistema solar. Continua la lectura de Descobert un exoplaneta gegant que desafia els astrònoms

“Si us plau, vull tenir un futur “: aquest és el missatge que llancen els nens i joves que patiran la crisi climàtica

Nens, nenes i joves compten per què han sortit aquest divendres a manifestar-se  per la vaga del clima i explicar què els dirien als adults poderosos. “Vinc a lluitar pel clima i crec que ho aconseguirem”, diu Serena, de 8 anys. “Hem de fer alguna cosa complicat: canviar el sistema completament”, Sara, de 22

https://www.eldiario.es/sociedad/jovenes-cuentan-salido-manifestarse-futuro_0_946656291.html

https://www.publico.es/sociedad/medio-ambiente-jovenes-espanoles-salen-calle-reclamar-acciones-cambio-climatico.html

Los jóvenes españoles salen a la calle para reclamar acciones contra la crisis climática

España se une a una movilización a escala mundial inspirada por la activista Greta Thumberg, que estará en Montreal.

Cientos de miles de jóvenes españoles y de otros países de todo el planeta se han sumado este viernes a la huelga climática mundial convocada este 27 de septiembre para exigir a los Gobiernos una acción decidida, urgente y eficaz para frenar la emergencia climática provocada por el cambio climático. Continua la lectura de “Si us plau, vull tenir un futur “: aquest és el missatge que llancen els nens i joves que patiran la crisi climàtica

Científics reclamen accions immediates per la crisi climàtica: “La festa s’ha acabat”

Són científics que parlen com a activistes perquè porten molts anys publicant estudis amb dades esfereïdores sense que els governs reaccionin. Ara se situen al límit de la denúncia ecologista perquè adverteixen que la situació és greu i que cal prendre mesures amb rapidesa.

Si no es transforma el model socioeconòmic, en la dècada del 2030-2040 es viurà un episodi molt difícil. Continua la lectura de Científics reclamen accions immediates per la crisi climàtica: “La festa s’ha acabat”

#FridaysForFuture: la generació del col·lapse ecològic en l’era de la postsostenibilitat

El negacionisme, la ignorància, la passivitat, l’optimisme tecnologicista, el carpe diem, suposen un perill infinitament més gran que l’estat d’alarma que ens pugui induir el reconèixer i assumir que ens han promès un futur que no es va materialitzar.
És un moment molt crític com per donar falses esperances, solucions buides i carrerons sense sortida. Si el nostre objectiu és sobreviure, haurem d’apostar per una transició socioambiental molt més dràstica i molt més ambiciosa que la trajectòria que ens precedeix.

https://www.eldiario.es/ultima-llamada/FridaysForFuture-generacion-colapso-ecologico-postsosteniblidad_6_945665429.html Continua la lectura de #FridaysForFuture: la generació del col·lapse ecològic en l’era de la postsostenibilitat

El deteriorament dels oceans del que alerta l’ONU posa en escac les platges i la pesca a Espanya

Amb 10.000 km de costa, Espanya és un dels països més vulnerables als desastres derivats de l’alteració de la mar a conseqüència de la crisi climàtica. A major nivell marí, les inundacions a tot el litoral es fan més freqüents i es perd sorral a les platges. També introdueix aigua salada en els aqüífers costaners.
“L’economia espanyola depèn en gran mesura de la costa i els seus mars”, segons una anàlisi de riscos de l’Executiu; Espanya és la primera potència pesquera de la UE.

https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-enfrenta-deterioro-mutacion-ONU_0_945955752.html

El informe de la ONU sobre el deterioro “sin precedentes” de los océanos por las emisiones de CO2 señala directamente a España, que tiene 10.000 kilómetros de costa y es la primera potencia pesquera de la Unión Europea. Inundaciones costeras, pérdida de playas y mengua de los caladeros marinos van unidos a la crisis climática.

Casi todas las alarmas que ha subrayado el Panel de Expertos de la ONU este miércoles sobre los océanos se aplican a España: “Uno de los países más vulnerables de Europa donde millones de personas viven y dependen de un mar y unas zonas costeras saludables”, cuenta la responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace, Tatiana Nuño.  Continua la lectura de El deteriorament dels oceans del que alerta l’ONU posa en escac les platges i la pesca a Espanya

El tancament de la Central Nuclear de Cofrents: ¿2021 o més enllà?

Es multipliquen els temors davant d’una possible prolongació de l’activitat nuclear a la planta que Iberdrola explota a Cofrents (València), protagonista de successives avaries. La solució tècnica i econòmica per a la gestió i custòdia dels residus radioactius que deixarà el parc nuclear espanyol, incògnita per resoldre.

La pregunta que flota en l’aire és si el cost de desmantellar la central acabarà tenint impacte sobre la factura dels contribuents

https://www.publico.es/sociedad/cierre-central-nuclear-cofrentes-2021-alla.html

Tres exdirectivos de TEPCO, la operadora de la central nuclear de Fukushima, fueron absueltos hace unos días de la acusación de negligencia al no haber adoptado medidas de seguridad previas para evitar una catástrofe. El 11 de marzo de 2011, olas de más de 14 metros se alzaron tras un terremoto de magnitud 9, un escenario que se advertía como posible en un informe interno de 2008. El desastre nuclear de Fukushima, el mayor desde Chernóbil, acabó causando unos 18.000 muertos y desaparecidos según los datos oficiales. Continua la lectura de El tancament de la Central Nuclear de Cofrents: ¿2021 o més enllà?