Les temperatures de l’Àrtic costaner han assolit 29º C

La crema de combustibles fòssils incrementa l’escalfament global. U Una onada molt extrema ha recorregut l’Europa oriental. Aquesta ona d’alta amplitud va comportar temperatures que oscil·laven fins als 20 graus centígrads (36 graus Fahrenheit) per sobre de la normalitat per a aquesta època de l’any. Un sobrecàrrega de calor que va empènyer les temperatures a 29 ºC o 84,2 ºF prop de l ‘Arcàngel, Rússia.

El tipus d’ona de corrent a reacció que estimula aquesta calor extrema ha esdevingut habitual en els darrers anys. Es tracta d’una característica atmosfèrica que alguns científics han associat amb l’amplificació polar: un aspecte del canvi climàtic forçat per l’home en què els pols s’escalfen més ràpidament que les latituds més baixes. Durant el 2019, la transferència de calor cap a l’Àrtic ha contribuït a assolir els mínims històrics i registrar valors mínims en la mesura del mes de març, abril i maig. Els patrons de corrent a reacció ondulat també s’han associat a una sèrie de fenòmens meteorològics greus. . Els científics, com el Dr. Michael E. Mann i la Dra. Jennifer Francis, han advertit que les ones associades a “Jet Stream” estan relacionades amb el canvi climàtic generat per l’home i que probablement contribueixen als esdeveniments recents. Sembla que el 2019 no és una excepció i que la tendència a llarg termini continuarà.

Coastal Arctic Temperatures hit 84.2 F Today

Coastal Arctic Temperatures hit 84.2 F Today

Fossil fuel burning is really ramping up the global heat. And for the typically cold Arctic Ocean coastal region, this means that temperatures are now able to strike into the 80s during mid-May.

Today, a very extreme wave in the Jet Stream produced an elongated ridge pattern that ran far to the north over Eastern Europe. This high amplitude wave brought with it temperatures that ranged up to 20 degrees Celsius (36 degrees Fahrenheit) above normal for this time of year. A heat surge which pushed temperatures to 29 C or 84.2 F near Archangel, Russia.

Extreme heat Arkangel

(Severe heat strikes northeastern Europe as part of an extreme jet stream wave pattern. Image source: WX Charts. Hat tip to Peter Sinclair.)

The kind of jet stream wave that spurred this extreme heat has become common over recent years. It’s an atmospheric feature that some scientists have associated with polar amplification — an aspect of human-forced climate change in which the poles warm faster than the lower latitudes.

During 2019, heat transfer into the Arctic has contributed to near record low and record low sea ice extent values in the months of March, April and May. The wavy jet stream patterns have also been associated with a number of severe weather events. Today’s extreme northern heatwave fits into a longer-term pattern of similar occurrences.

(Analysis of recent extreme jet stream pattern over Eastern Europe.)

Wavy, persistent jet streams have recently been associated with worsening weather — heat waves and wild fires in the ridge zones and severe precipitation in the trough zones. Scientists like Dr. Michael E. Mann and Dr. Jennifer Francis have warned that the associated Jet Stream waves are linked to human-forced climate change and are likely contributors to recent events.

Dr. Mann notes:

The extreme weather we’re seeing around the Northern Hemisphere, such as heat waves, floods, droughts, and wildfires, is related to an unusual, undulating pattern in the jet stream. The other part of this that’s atypical is that this undulating pattern doesn’t usually hold longer than a few days. But this one isn’t going anywhere. Our work shows that this sort of pattern, which has been associated with many of the most extreme, persistent weather events in recent years, including the 2003 European heatwave, the 2010 Moscow wildfires, the 2011 Texas and Oklahoma drought, and the 2016 Alberta wildfires to name a few, is becoming more common because of human-caused climate change, and in particular, because of amplified Arctic warming.

It looks like 2019 is no exception to the longer-term trend. And we have already seen a number of instances of middle latitude extreme weather contributed to by the jet stream features Dr. Mann mentions above this year.

(Want to help fight climate change by switching to an electric vehicle? Get 5,000 free supercharger miles through this link.)