La contaminació per ozó avança a Espanya sense que hi hagi un pla per aturar-la

La particularitat de l’ozó troposfèric o ” dolent” és que es tracta d’un contaminant secundari que no es concentra en el centre de les ciutats, on les grans quantitats de NO2 el destrueix amb rapidesa. El gas es forma en la baixa atmosfera per la reacció entre la llum solar i altres contaminants precursors, derivats del trànsit, les grans centrals termoelèctriques i algunes fàbriques. L’ozó és molt més abundant a la perifèria o en les àrees rurals i verds pròximes a la ciutat, on els vents acaben arrossegant-lo.

https://www.publico.es/sociedad/contaminacion-ozono-avanza-espana-exista-plan-atajarla.html

El 85% de la población en España ha estado expuesta durante 2018 a niveles perjudiciales de ozono troposférico, un contaminante secundario que cada año causa unas 1600 muertes en nuestro país, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, sobre todo en las zonas periféricas de las ciudades y en áreas rurales.

Según la Organización Mundial de la Salud, una persona no debería respirar aire contaminado con una concentración de ozono superior a los 100 microgramos por metro cúbico. Pero aquí 39,7 millones de personas superaron ese umbral, según ha denunciado este martes Ecologistas en Acción en un informe que recopila los datos de las 472 estaciones oficiales que hay instaladas en todo el territorio nacional para medir esta sustancia tóxica.   Continua la lectura de La contaminació per ozó avança a Espanya sense que hi hagi un pla per aturar-la

Escassetat de menjar, incendis forestals i inundacions: el món el 2040 si no es canvia l’economia

Article del New York Times. Els autors expliquen que si les emissions de gas d’efecte hivernacle continuen com la freqüència actual, el 2040, l’atmosfera s’escalfarà fins a 1,5 graus Celsius. S’ inundaran les costes i s’intensificarà les sequeres i la pobresa. Treballs anteriors s’havien enfocat a estimar el dany si les temperatures mitjana s’elevaven molt més -2 graus Celsius. La recent investigació mostra que molts d’aquests efectes es experimentaran abans, a la marca dels 1,5 graus Celsius. Pot ser tot això no se sabia ja?

Evitar els danys més greus requereix transformar l’economia mundial en tan sols uns quants anys, van dir els autors, estimen que els danys tindrien un cost de 54 bilions de dòlars. No obstant això, tot i que conclouen que és tècnicament possible assolir els canvis necessaris per evitar arribar als 1,5 graus d’escalfament, accepten que podria ser poc probable des del punt de vista polític. Ens hem de resignar a la nostre fi sense fer res?

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247798&titular=escasez-de-comida-incendios-forestales-e-inundaciones:-el-mundo-en-2040-si-no-se-cambia- Continua la lectura de Escassetat de menjar, incendis forestals i inundacions: el món el 2040 si no es canvia l’economia