La concentració de CO2 a l’atmosfera bat marques de fa 800.000 anys

Segons el XXVIII informe anual Estat del Clima publicada per la NOAA, les principals concentracions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, inclòs el diòxid de carboni (CO2), el metà i l’òxid nitrós, van arribar nous rècords. Igualment, l’augment del nivell del mar va assolir un nou màxim.

El diòxid de carboni (CO2) és el principal responsable de l’efecte hivernacle. Prové de la combustió de carbó, petroli i gas natural. Aquests combustibles fòssils els cremem a casa, a les fàbriques, als cotxes i a les centrals energètiques per obtenir calor i energia.El terme efecte hivernacle fa referència al fenomen natural pel qual la Terra es manté calenta gràcies a la presència a l’atmosfera d’uns gasos (vapor d’aigua i CO2, principalment ) que absorbeixen i retenen la radiació solar, i també a l’escalfament general del planeta com a conseqüència de la contaminació de l’atmosfera.

Veure també: http://cadenaser.com/ser/2018/08/01/ciencia/1533151680_192756.html

https://www.publico.es/sociedad/camio-climatico-concentracion-co2-atmosfera-bate-marcas-800000-anos.html

La Tierra experimentó en 2017 los niveles de gases de efecto invernadero más altos en registros que se remontan a 800.000 años, y los niveles del mar subieron más y a mayor tasa que hace décadas.

Según el XXVIII informe anual Estado del Clima, las principales concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, incluido el dióxido de carbono (CO2), el metano y el óxido nitroso, alcanzaron nuevos récords.

La concentración promedio mundial de CO2 en 2017 fue de 405 partes por millón, la más alta medida en el registro climático mundial actual de 38 años y los registros creados a partir de muestras de núcleos de hielo que datan de hasta 800.000 años.

Igualmente, el aumento del nivel del mar alcanzó un nuevo máximo: alrededor de 3 pulgadas (7,7 cm) más que el promedio de 1993. El nivel global del mar está aumentando a una tasa promedio de 1.2 pulgadas (3,1 cm) por década. Continua la lectura de La concentració de CO2 a l’atmosfera bat marques de fa 800.000 anys

El canvi climàtic ja és un risc per a la salut a Espanya per les temperatures extremes i el contagi de malalties

Un estudi conclou que la mortalitat per les onades de calor augmentarà dràsticament en el futur en molts punts del planeta a causa del canvi climàtic, i estima que a Espanya es produirà un increment del 292% en aquest tipus de morts, en comparació amb el període entre 1971 i 2010. No és l’únic, diversos articles hi fan referència.  De fet, avui segur serà el tema de conversa de molta gent a Catalunya.

Un dels  treballs, que ha recopilat dades de 412 ciutats de 20 països, fa una predicció a futur per als anys entre 2031 i 2080 i relaciona la mortalitat amb les onades de calor a diferents escenaris en funció dels nivells d’emissions de gasos d’efecte hivernacle , adaptació i densitat de població.

A Espanya hi haurà un increment del 292%
Així, a Espanya, en els escenaris d’altes emissions de gasos d’efecte hivernacle, la investigació estima que es produirà un increment del 292% en les morts causades per onades de calor, en comparació amb el període comprès entre els anys 1971 i 2010.

No obstant això, adverteix la feina, aquest augment es veuria reduït en els escenaris que apliquessin estratègies de mitigació per limitar les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

“Per tot això, l’estratègia d’adaptació al canvi climàtic hauria de ser un objectiu prioritari per a Espanya”, resumeix l’investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) Aurelio Tobías, de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua i un dels autors d’aquesta investigació.

L’estudi es publica a la revista “Plos Medicine” i hi han participat centres de recerca de 19 països, dirigits per la Universitat de Monash, a Austràlia, assenyalen sengles notes de premsa del CSIC i de la universitat australiana.

Veure també http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244812&titular=el-cambio-clim%E1tico-causar%E1-m%E1s-muertes-por-olas-de-calor-

https://www.eldiario.es/sociedad/climatico-Espana-temperaturas-transmision-enfermedades_0_798970680.html

Subida del nivel del mar en la costa, desertificación, migración forzada y, también, deterioro de la salud. España ha estrenado este miércoles las olas de calor en 2018. Y, aunque un episodio concreto no se ligue inequívocamente al cambio climático, la proliferación de estos fenómenos y su mayor agudeza sí son una consecuencia explícita de la alteración del clima. De hecho, las temperaturas extremas (de frío y calor) y la transmisión de enfermedades infecciosas son ya una amenaza real sobre la salud en España, efecto directo sobre la población del calentamiento global. Continua la lectura de El canvi climàtic ja és un risc per a la salut a Espanya per les temperatures extremes i el contagi de malalties