Aquesta és la raó per la qual la Torre de Pisa no cau malgrat els terratrèmols

Tot va començar l’any de 1172 amb una herència de seixanta coves d’or. Al morir, la vídua Berta de Bernardo va deixar aquesta quantitat per comprar els materials que servien per a la construcció d’un campanar en un terreny darrere de la Catedral de Pisa, a Itàlia. Els treballs van iniciar el 9 d’agost de 1173, però cinc anys més tard i amb només dues plantes construïdes, els enginyers mitjans detecten un greu error de càlcul: els fonaments tenien molt poca profunditat i, a causa de la inestabilitat del terreny argilós, la estructura s’inclinava. Va haver de detenir l’obra 100 anys. Per 1272 es van afegir quatre pisos més, el setè en 1319 i finalment, després de dos segles, es va col·locar la càmera de les campanes en 1372, aconseguint una altura de 56,4 metres. El pes de 14 mil 500 tones va fer que l’edifici es pogués inclinar fins a 5,5 graus, i malgrat els nombrosos intents per corregir aquesta falla,  l’ estructura va romandre dempeus durant més de 600 anys, tot i els  forts terratrèmols que han ocorregut a la península italiana.

La resposta ha arribat aquest any, gràcies a l’anàlisi de George Mylonakis, especialista en enginyeria de terratrèmols de la Universitat de Bristol, Anglaterra, juntament amb un equip de 16 enginyers civils. Tot es deu segons els seus càlculs a un fenomen físic estructural conegut en enginyeria com a efecte d’interacció dinàmica sòl-estructura. Després d’estudiar la informació sísmica i estructural disponible, el grup de recerca va concloure que la supervivència de la Torre es pot atribuir a un fenomen conegut com a interacció dinàmica de sòl-estructura (DSSI). Quan es produeix un tremolor, l’edifici i el sòl vibren al mateix temps, interactuant entre si per mitjà dels ciments. Sota condiciones normals, els fonaments són els encarregats de suportar el pes mort del edifici, i transmetre aquesta càrrega al sòl. Durant un terratrèmol, els fonaments transmeten el moviment del sòl a l’edifici, i al seu torn les vibracions de l’edifici es transmeten al sòl. Per tant, el grau d’influència de l’IDSE dependrà de la rigidesa del sòl, de les característiques de l’edifici i del tipus de ciment que té.

Tot sembla indicar que la Torre de Pisa ha sobreviscut gràcies a que els efectes de la DSSI han trobat un punt d’equilibri extrem entre la rigidesa, pes i altura de l’edifici amb els fonaments i el sòl del terreny, provocant que les vibracions de l’edifici no reboten amb el moviment del sòl amb la mateixa intensitat durant un terratrèmol.  La Torre no ressegueixi amb el moviment del terratrèmol. Aquesta ha estat la clau de la seva supervivència Després de molts treballs al llarg dels anys, sembla que la Torre de Pisa va deixar de inclinar-se des de fa una dècada, la seva tendència estimada actual és de 3,9 graus, i es calcula que es podran mantenir altres dos segles més.

Els resultats de l’estudi s’han presentat a tallers internacionals i seran anunciats oficialment a la 16a Conferència Europea d’Enginyeria del Terratrèmol que tindrà lloc a Tessalònica, Grècia el proper mes [del 18 al 21 de juny de 2018]. Continua la lectura de Aquesta és la raó per la qual la Torre de Pisa no cau malgrat els terratrèmols

Tècnics del CSN exigeixen que l’organisme regulador supervisi i marqui criteris en la protecció pública a radiacions

Diuen que qui avisa no és traïdor. Els mateixos tècnics reconeixen que no existeix suficient seguretat. L’ Associació Professional de Tècnics en seguretat nuclear i protecció radiològica del Consell de Seguretat Nuclear (ASTECSN) ha exigit que l’organisme regulador tingui més funcions i més capacitat de supervisió en el futur reglament de protecció de la salut enfront de la radioactivitat.

http://www.lavanguardia.com/vida/20180507/443355904439/tecnicos-del-csn-exigen-que-el-organismo-regulador-supervise-y-marque-criterios-en-la-proteccion-publica-a-radiaciones.html

La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha exigido que el organismo regulador tenga más funciones y mayor capacidad de supervisión en el futuro reglamento de protección de la salud frente a la radiactividad.

Así consta en las alegaciones que la ASTECSN ha presentado al proyecto de Reglamento sobre Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, porque consideran que esta normativa tiene “importancia” en cuanto a la protección radiológica de la sociedad.

La entidad ha presentado un conjunto de más de 70 alegaciones al texto porque según ha explicado a Europa Press la presidenta de ASTECSN, Nieves Sánchez Guitián, es “la única vía” que les han dejado para poder trasladar sus inquietudes en este proceso, dado que asegura que han cerrado otros posibles cauces de participación de esta asociación con el organismo regulador.

Por ello, añade que la asociación exige que el CSN trabaje con mayor transparencia y que se haga público un informe para comprobar que se cumplen “todas y cada una de las exigencias” que establece la Directiva EURATOM 2013/59, que establece las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes.

“Entendemos que lo primero es que el CSN haga público un informe de conjunto que permita conocer la aplicación de cada uno de los artículos de la Directiva en su ordenamiento jurídico. En ocasiones, al legislar por partes, se pierde esa visión global que es necesaria para asegurar con transparencia ese cumplimiento”, ha añadido.

En concreto, ve que es preciso “esclarecer y debatir” en qué medida el CSN está renunciando a algunas de las funciones establecidas en su Ley de Creación, en calidad de “único organismo responsable en materia de seguridad nuclear y protección radiológica” y añade que precisamente, una de ellas es la protección del medio ambiente frente a la radiactividad de origen artificial.

Por ejemplo, opina que “no está claro” en la redacción actual propuesta por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que sea el CSN el que deba aprobar prácticas para as que haya que estimar las dosis recibidas por los miembros del público, o bien indicar situaciones en las que ya no sea necesaria esta evaluación.

“La estimación de las dosis a largo plazo y los efectos medioambientales son debates que están pendientes y que en otros países europeos tienen su legislación al respecto”, ha comparado la presidenta del colectivo. A su juicio, se pueden establecer regulaciones al respecto que consideran la protección radiológica de todo el ecosistema.

Otras de las alegaciones de la entidad son las cuestiones relacionadas con los efectos de radiación de origen natural, como es el caso del gas radón (gas radiactivo que surge desde el terreno y que se acumula en interiores y puede llegar a generar enfermedades graves).

A ese respecto, la asociación valora que se están haciendo “avances” pero advierte de que, en su opinión, el CSN “no puede quedar fuera de decisiones tan relevantes como el Plan Nacional contra el Radón que, según la redacción actual del texto quedaría gestionada por el Ministerio de Sanidad.

Para Sánchez, el CSN debe estar “en todo caso supervisando, evaluando, marcando criterios y haciendo un seguimiento continuado de los resultados” porque “no se debe bajar la guardia en un asunto” que tiene efectos perniciosos en la salud de la población en zonas con alto riesgo.

En este contexto, ha informado de que ha solicitado al Congreso de los Diputados que apruebe las propuestas de la ASTECSN dirigidas a mejorar el funcionamiento del regulador nuclear al que acusa de no aplicar en estos momentos los criterios de transparencia e independencia que son fundamentales para garantizar la seguridad y la protección radiológica.

“Hace falta que las sesiones del pleno del CSN sean públicas y que las actas del pleno permitan conocer los debates técnicos que tiene lugar en su seno, si es que los tienen”, ha reclamado una vez más Sánchez, cuya organización persiste desde hace dos años en esta petición.