Biodiversitat i benestar humà van de la mà, i els dos estan en hores baixes

És innegable, hi ha un fracàs a l’hora de prioritzar les polítiques i accions destinades a revertir la pèrdua de diversitat biològica.

En totes les regions de la Terra, la natura ha d’afrontar pressions generalitzades com l’estrès dels hàbitats naturals, la sobreexplotació dels recursos, i la contaminació de l’aire i l’aigua…

https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/182277/Biodiversidad-bienestar-humano-van-mano

Medellín ha acogido la 6ª encuentro plenario de la IPBES, una plataforma intergubernamental que vela por la protección y la restauración de la biodiversidad mundial.

El encuentro ha servido para constatar la alarma que supone el declive de la biodiversidad en todo el mundo y la consecuente amenaza del bienestar de la población humana.

Biodiversidad y bienestar humano van de la mano, y los dos están en horas bajas

En todas las regiones de la Tierra, la naturaleza tiene que afrontar presiones generalizadas como el estrés de los hábitats naturales, la sobreexplotación de los recursos, y la contaminación del aire y el agua. Continua la lectura de Biodiversitat i benestar humà van de la mà, i els dos estan en hores baixes

La quantitat de microfibres al mar podria ser mil vegades més gran que l’estimada

Un estudi nord-americà eleva la xifra en canviar el mètode per aconseguir la informació.  Es calcula, per aproximació,  que en aquests moments hi ha fins 236.000 tones de partícules de plàstic flotant a la superfície dels diferents mars del món. Què estem fent amb la natura?

Adventure Scientist, el Col·legi de l’Atlàntic de Maine (EUA) i la Universitat de Virgínia (EUA) acaben de publicar a la revista “Environmental Pollution” el resultat d’un estudi sobre la presència de microfibres en 1.628 mostres d’aigua.

http://www.publico.es/sociedad/contaminacion-oceanos-cantidad-microfibras-mar-mil-veces-mayor-estimada.html

La presencia de microfibras sintéticas, semisintéticas y de otro tipo en el mar puede ser hasta mil veces mayor que la prevista por los modelos utilizados hasta ahora para estudiar el gigantesco problema de contaminación que provocan los plásticos en todos los océanos.

La ONG Adventure Scientist, el Colegio del Atlántico de Maine (EEUU) y la Universidad de Virginia (EEUU) acaban de publicar en la revista Environmental Pollution el resultado de un estudio sobre la presencia de microfibras en 1.628 muestras de agua tomadas en todos los océanos entre 2013 y 2017, con un enfoque diferente al que habitualmente se emplea para calcular la presencia de plásticos. Continua la lectura de La quantitat de microfibres al mar podria ser mil vegades més gran que l’estimada