Els números de l’aigua són la vergonya de la humanitat

Els models assenyalen que el 2025 la meitat de la població mundial viurem (perquè aquesta meitat inclou a la Península Ibèrica) en zones amb un elevat nivell d’estrès hídric en què les sequeres seran cada vegada més severes i persistents.

Al llarg de la setmana ha tingut lloc a Brasília el vuitè Fòrum Mundial de l’Aigua, que ha servit per tornar a assenyalar els vergonyosos números de l’accés a l’aigua potable i de sanejament en el món.

A Espanya el Govern anuncia mesures per la sequera que prolonguen l’agonia de rius i aiguamolls en benefici de grans regadius. El cas de Múrcia és paradoxal. Una Comunitat amb declaració de sequera, on s’intensifiquen el regadiu i els cultius.

Les administracions no diferencien entre sequera meteorològica i, el que sens dubte, és una escassetat d’aigua provocada per excés de demandes. D’altra banda, s’impulsa als sectors que més aigua consumeixen, l’agricultura de regadiu, mentre es deterioren els aiguamolls i els rius. La sobreexplotació i la mala gestió formen part d’una política hídrica que ha oblidat que l’aigua és un element essencial per a la vida i el medi ambient.

https://www.eldiario.es/zonacritica/numeros-agua-verguenza-humanidad_6_753884606.html

El pasado jueves 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua y, aprovechando la efeméride, a lo largo de la semana ha tenido lugar en Brasilia el octavo Foro Mundial del Agua (WWC, por su acrónimo en inglés).

El encuentro, al que han asistido más de un centenar de altos mandatarios internacionales, ha servido para volver a señalar los vergonzosos números del acceso al agua potable y de saneamiento en el mundo. Algo que, según la ONU, debería ser un derecho humano universal, pero que en verdad sigue siendo el privilegio de los que vivimos en el lado bueno mundo. Continua la lectura de Els números de l’aigua són la vergonya de la humanitat

La degradació de la terra amenaça el benestar humà

Més de 3.2 bilions de persones ja estan afectades i el problema s’agreujarà sense una acció ràpida, conduint la migració i el conflicte. La degradació de la terra està minvant el benestar de les dues cinquenes parts de la humanitat, augmentant els riscos de la migració i el conflicte, d’acord amb l’avaluació global més completa del problema fins avui.

L’informe secundat per l’ONU subratlla la necessitat urgent que els consumidors, les empreses i els governs puguin controlar el consum excessiu, especialment la carn de boví, i que els agricultors recuperin les conversions de boscos i aiguamolls, segons els autors.

A mesura que la base terrestre disminueix i les poblacions augmenten, aquest problema serà més gran i difícil de resoldre. L’ estudi IPBES , iniciat a Medellín el dilluns després de l’aprovació per 129 governs nacionals i tres anys de treball de més de 100 científics, té com a objectiu proporcionar una base mundial de coneixement sobre una amenaça menys coneguda que el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, però estretament relacionat amb els dos i que ja té un important impacte econòmic i social.

La creixent sensació d’alarma va ser evident l’any passat quan els científics van advertir que el sòl fèrtil es perdia a una velocitat de 24.000 milions de tones l’any, en gran mesura a causa de pràctiques agrícoles insostenibles.

https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/26/land-degradation-is-undermining-human-wellbeing-un-report-warns?CMP=twt_a-environment_b-gdneco

Land degradation is undermining the wellbeing of two-fifths of humanity, raising the risks of migration and conflict, according to the most comprehensive global assessment of the problem to date.

The UN-backed report underscores the urgent need for consumers, companies and governments to rein in excessive consumption – particularly of beef – and for farmers to draw back from conversions of forests and wetlands, according to the authors.

With more than 3.2 billion people affected, this is already one of the world’s biggest environmental problems and it will worsen without rapid remedial action, according to Robert Scholes, co-chair of the assessment by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). “As the land base decreases and populations rise, this problem will get greater and harder to solve,” he said. Continua la lectura de La degradació de la terra amenaça el benestar humà