Els productes químics que fas servir en el dia a dia contaminen tant la ciutat com el cotxe

Un nou estudi publicat a la revista Science revela que la pol·lució pels compostos orgànics volàtils emesos per productes de neteja, pesticides o perfums suposa un problema per a la qualitat de l’aire molt més gran del estimat. Els compostos orgànics volàtils penetren en l’atmosfera i reaccionar per produir ozó o partícules.

http://www.publico.es/ciencias/contaminacion-productos-quimicos-dia-dia-contaminan-ciudad-coche.html

Los productos químicos que contienen compuestos refinados del petróleo, como los productos de limpieza para el hogar, los pesticidas, las pinturas o los perfumes, están contaminando el aire de las ciudades al mismo nivel que los vehículos.

Según un estudio del Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales (CIRES, por su sigla en inglés) de Estados Unidos publicado este viernes en la revista Science, este tipo de productos de uso cotidiano está rivalizando con las emisiones de los vehículos de motor como la principal fuente de contaminación del aire urbano.

“Los perfumes, la pintura y otros productos contribuyen tanto a la contaminación del aire como lo hace el sector del transporte“, dijo el autor principal de este estudio, Brian McDonald, científico de la división de Ciencias Químicas de la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos. “A medida que el transporte se vuelve más limpio, esas otras fuentes se vuelven más y más importantes”, apuntó McDonald.

En el caso de un tipo de contaminación (pequeñas partículas que pueden dañar los pulmones de las personas), las emisiones formadoras de partículas de los productos químicos son aproximadamente dos veces más altas que las del sector del transporte, según el estudio.

, ambos regulados en los Estados Unidos y en muchos otros países debido a su impacto en la salud, incluido el daño pulmonar.

Contaminación subestimada

En las últimas décadas, gran parte de la contaminación del aire provenía de las emisiones de automóviles y camiones o de las bombas de gas con fugas.

McDonald y sus colegas reevaluaron las fuentes de contaminación atmosférica clasificando estadísticas recientes de producción química compiladas por industrias y agencias reguladoras, realizando mediciones detalladas de la química atmosférica en el aire de Los Ángeles (EEUU) y evaluando las mediciones de la calidad del aire interior realizadas por otros. Continua la lectura de Els productes químics que fas servir en el dia a dia contaminen tant la ciutat com el cotxe

Físics creen una nova forma de llum

Així com l’aigua està composta per 2 àtoms d’hidrogen i un d’oxigen, la llum està composta per fotons, que són partícules més elementals que els àtoms, és mes, tenen comportament com a matèria i com energia (ones electromagnètiques). Els fotons, també porten amb si paquets d’energia anomenats quàntum, que a l’interaccionar amb els àtoms, aquests exciten els electrons extrems augmentant el seu nivell energètic i pot elevar la seva càrrega o alliberant al electró.

Quan dos cotxes es creuen a la carretera de nit, els feixos de les seves fars no xoquen entre si ni reboten; senzillament segueixen el seu camí. Els fotons d’aquestes ones electromagnètiques no interaccionen entre si, i per això els sabres làser de Star Wars són un impossible: la llum no xoca contra la llum ni travessa a un malvat soldat imperial.

El 2013, científics de la Universitat de Harvard i de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (EUA) van observar un curiós fenomen: a través d’un complex experiment, van obtenir una nova forma de matèria feta de llum. En concret, van veure com es formaven parelles de fotons units per una estranya interacció. Ara, aquests mateixos investigadors han publicat un article a Science en què asseguren que han creat triplets de fotons, que són un pas més en el seu objectiu de crear una nova i exòtica forma de matèria, feta de llum.

https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/fisicos-crean-una-nueva-forma-de-luz-articulo-739552 Continua la lectura de Físics creen una nova forma de llum