La lenta ‘agonia’ de la vida en els oceans

L’oxigen present en l’aigua procedeix de la dissolució de l’oxigen atmosfèric i de l’activitat fotosintètica dels organismes aquàtics. Aquest oxigen és consumit per organismes heteròtrofs i autòtrofs produint-se un balanç dinàmic en la concentració d’oxigen a l’aigua.

Hi ha a més factors ambientals abiòtics que condicionen el contingut d’oxigen (i d’altres gasos) en l’aigua, com són la temperatura del medi aquàtic (com més freda està l’aigua, més capacitat de contenir oxigen, el que fa aquest paràmetre molt dependent de els cicles diaris en els quals les nits són més fredes i els cicles estacionals en què l’hivern és més fred), l’altura sobre el nivell del mar, (sent menor la quantitat de gasos dissolts en aigua a mesura que ascendim en altura) , la quantitat de sals dissoltes (com més gran sigui la salinitat menor serà la capacitat del medi aquàtic per dissoldre gasos) i les característ

En els cossos d’aigua costaners, inclosos els estuaris i els mars, els llocs de baix oxigen han augmentat més de deu vegades des de 1950 i els científics esperen que l’oxigen continuï caient fins i tot fora d’aquestes zones a mesura que la Terra s’escalfa.

http://www.ecoticias.com/naturaleza/178952/lenta-agonia-de-la-vida-los-oceanos

En los últimos 50 años, la cantidad de agua en el océano abierto con cero oxígeno ha aumentado más de cuatro veces, un elemento que es fundamental para la vida marina. Continua la lectura de La lenta ‘agonia’ de la vida en els oceans

La millor notícia de l’any: cauen els descobriments d’hidrocarburs

Bo per al planeta, preocupant per a l’economia. Ara només ens queda sumar-nos activament pels múltiples camins en debat per projectar quina societat volem en el món postpetrolero

http://www.laizquierdadiario.com/La-mejor-noticia-del-ano-caen-los-descubrimientos-de-hidrocarburo

Para leer esta información como “buena noticia” hay que ser un poco más que humanos, o dicho de otro modo, más animal en abstracto. Porque la mejor noticia del año es probablemente buena para la permanencia de la vida en el planeta, pero no para la economía tal como en general se percibe.

Si hacemos balanza entre ambas cosas usted estaría de acuerdo conmigo que la vida en el planeta es mucho más importante que la economía. Pero como no somos ingenuos y sabemos que la sociedad occidentalizada no puede ponerlo en estos términos, hay que hilvanar los argumentos para llegar a buen puerto. Continua la lectura de La millor notícia de l’any: cauen els descobriments d’hidrocarburs