Alimentació nadalenca alternativa per a unes bones festes

Només a l’Amazònia, el nostre gran pulmó planetari, es perd per dia una àrea equivalent a 4.500 estadis de futbol, que es crema per sembrar “sux”, una pastura portada d’Àfrica per alimentar el bestiar boví que, al seu torn, produeix per dia milers de tones de fem que emet metà, el gas d’efecte hivernacle més contaminant que el diòxid de carboni, que sobrecàrrega l’atmosfera contribuint a l’escalfament global molt més que una fàbrica.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235643&titular=alimentaci%F3n-navide%F1a-alternativa-para-unas-felices-fiestas- Continua la lectura de Alimentació nadalenca alternativa per a unes bones festes

Els experts alerten que un abocador tòxic i radioactiu amenaça la Ria d’Huelva

Només una dada, segons el Centre Nacional d’Epidemiologia de l’Institut de Salut Carlos III, “la probabilitat de contreure un càncer de pulmó, laringe o teixit conjuntiu a la ciutat Huelva triplica al dels habitants del centre de la península”.

Les quatre basses de vells fertilitzants de fosfoguixos contaminen l’aire i la salut dels veïns d’aquesta ciutat. Es tracta de vells residus de l’empresa Fertiberia situats a tan sols un quilòmetre del nucli urbà. Com se solucionen les restes de residus reactius ?

Veure també  http://blocs.xtec.cat/cienciasexperimentals/2016/07/25/fosfoguixos-i-reduccio-de-co2/

http://www.publico.es/espana/contaminacion-huelva-expertos-alertan-vertedero-toxico-radiactivo-amenaza-ria-huelva.html  Continua la lectura de Els experts alerten que un abocador tòxic i radioactiu amenaça la Ria d’Huelva