Quants milers de productes químics es fabriquen sense passar proves de seguretat?

La Comissió Lancet afirma que més de la meitat de les 5.000 noves substàncies que es fabriquen a gran escala “no han estat objecte d’exàmens de seguretat o toxicitat”

La seguretat química és el conjunt d’activitats destinades a garantir, a curt o a llarg termini, la protecció de la salud de les persones i del medi ambient de l’exposició als productes químics en qualsevol de les fases dels seus cicles de vida: des de la fabricació, emmagatzematge, transport, comercialització i us, fins a la seva eliminació.

Contínuament es posen al mercat, a disposició de la població nous productes químics i una elevada quantitat de productes ja existents, en especial formulats o barreges comercials, dels quals es desconeix en gran part el seu risc potencial.

El coneixement de la perillositat dels productes químics i dels efectes negatius potencials que poden produir, és fonamental per a poder avaluar els riscs i prendre mesures destinades a reduir-los.

http://www.lavanguardia.com/natural/20171020/432198705753/informe-lancet-contaminacion-productos-quimicos-peligrosos.html

La contaminación del aire, el agua y el suelo provoca cada año 9 millones de muertes prematuras en el conjunto del planeta, según recuerda el informe de la Comisión Lancet sobre Contaminación y Salud publicado en un monográfico la revista médica The Lancet publicado este mes de octubre. Ver más información y datos referidos a España en La Vanguardia, Big Vang. Continua la lectura de Quants milers de productes químics es fabriquen sense passar proves de seguretat?

Europa perd més de 12.000 milions d’euros a l’any per desastres relacionats amb el clima

L’Agència Europea de Medi Ambient explica que el grau de devastació prova que el cost de no actuar sobre el canvi climàtic és extremadament alt.

Els efectes que patim són: les inundacions, les onades de calor, les tempestes de vent, les esllavissades de terra, els incendis forestals, les allaus, la calamarsa i les tempestes marítimes. A part dels diners, les pèrdues humanes i la pèrdua de condicions dignes de vida no estan contemplades.

Les pervisiones són que aquesta pèrdua de recursos anirà a més.

http://www.eldiario.es/sociedad/cambio_climatico-desastres_naturales-incendios-inundaciones_0_698530962.html

El grado de devastación de incendios forestales, inundaciones y tormentas ha demostrado que el coste de no actuar sobre el cambio climático es extremadamente alto”. Así lo asegura un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente publicado 17 de octubre y que eleva el coste de este tipo de sucesos a unos 430 mil millones de euros en los últimos 35 años. Son más de 12.000 millones al año.  Continua la lectura de Europa perd més de 12.000 milions d’euros a l’any per desastres relacionats amb el clima