El compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, assignatura pendent a Espanya

L’adopció de l’Agenda 2030 suposaria una garantia per al benestar de les persones i per viure dins dels límits d’un planeta amb recursos limitats. Garantir el benestar de la infància és una condició essencial per assolir els ODS per a tots.

Perquè es converteixi en realitat,  es demana a l’executiu que impulsi l’elaboració d’una Estratègia Nacional de Desenvolupament Sostenible per garantir que ningú es quedi enrere, així com la implementació de polítiques públiques i inversió suficient i ajustada a les necessitats reals per complir amb l’Agenda .

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/175174/El-cumplimiento-de-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible-asignatura-pendiente-en-Espana Continua la lectura de El compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, assignatura pendent a Espanya