El canvi climàtic ja amenaça els ecosistemes mediterranis de Catalunya

El que notem en la nostra vida quotidiana queda registrat en estudis concrets. Els matollars poden substituir els alzinars mediterranis. Tots tindrem  menor disponibilitat d’aigua i de nutrients al sòl.

http://www.ccma.cat/el-temps/el-canvi-climatic-ja-amenaca-els-ecosistemes-mediterranis-de-catalunya/noticia/2801114/

Una investigació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), duta a terme en tres ecosistemes mediterranis terrestres catalans, conclou que el canvi climàtic ja està alterant boscos i matollars mediterranis, i que la tendència s’agreujarà durant les pròximes dècades.

La recopilació d’estudis, experiments i dades de camp de 20 anys o més, constata que la sequera i l’augment de la temperatura ja provoca substitucions d’espècies, més aridesa i risc d’incendi i una menor fertilitat del sòl i disponibilitat d’aigua, entre altres efectes negatius.

Justament la substitució d’unes espècies per d’altres de més resistents, o fins i tot de boscos mediterranis per matollars, seran les conseqüències més visibles del canvi climàtic.

Els estudis consultats inclouen experiments de camp i sèries de dades de tres tipus d’ecosistemes: alzinars a Prades, matollars semiàrids al Garraf i boscos temperats i humits, que van des d’alzinars a fagedes, al Montseny.

Segons Peñuelas, investigador del CSIC, “els resultats obtinguts a Catalunya es poden extrapolar a altres zones, perquè són ecosistemes típics de la conca mediterrània”. El canvi climàtic farà que la zona del Mediterrani esdevingui cada vegada més àrida.

Els matollars poden substituir els alzinars mediterranis

La resistència de les espècies a la calor i la sequera faran canviar el paisatge. La investigació dibuixa un escenari futur on serà “possible que boscos actuals d’alzines passin a ser matollars”.

El canvi climàtic també altera els períodes de floració, fructificació o dispersió i la quantitat de llavors. A més, també s’ha constatat la incidència sobre el risc d’incendi. Joan Llusià, autor de l’estudi, alerta que “la sequera fa que moltes plantes alliberin més compostos volàtils, que són inflamables i augmenten el risc d’incendi”.

Els investigadors demanen estar especialment alerta amb els ecosistemes joves, més vulnerables, que han patit pertorbacions recentment, com focs, ventades o sequeres greus. És el cas del massís del Garraf, on hi va haver un gran incendi el 1994.

Menor disponibilitat d’aigua i de nutrients al sòl

El cicle dels nutrients del sòl queda molt alterat pel canvi climàtic. L’aigua, el fòsfor, el nitrogen o el potassi estaran menys disponibles. També es reduirà la capacitat del sòl i de les espècies vegetals per retenir el carboni, cosa que farà que aquest torni a l’atmosfera i incrementi l’efecte hivernacle.

Un bri d’esperança

Com a aspectes positius, l’estudi ha detectat una ràpida capacitat d’adaptació als canvis ambientals de les espècies mediterrànies. Aquesta característica, juntament amb la prioritat d’una adequació i millora de la gestió forestal durant les pròximes dècades, proporciona un bri d’esperança per mitigar els efectes del canvi climàtic.