Discrepant obertament.

Que l’economista Vicenç Navarro és un economista de reconegut prestigi internacional i que m’uneix amb ell (i amb el Sr. Juan Torres)  les aspiracions de justícia social i redistribució de la riquesa, no és un fet nou (veure http://blocs.xtec.cat/cienciasexperimentals/2016/03/05/clima-economia-i-energia-divergint-des-de-la-properia/). Dit això i amb el degut respecte, val a dir que la paciència té un límit i que aquest en el meu cas ja ha estat sobrepassat.

No és la primera vegada que el Sr. Navarro discrepa de les tesis decreixentistes (veure http://crashoil.blogspot.com.es/2014/02/revista-de-prensa-vicenc-navarro-en.html), la qual cosa entra en el dret de qualsevol persona. Però ja està bé que una persona com ell, que en els seus articles sobre economia sempre parla de lo que les proves científiques indiquen per tal de poder rebatre una hipòtesi, utilitzi ara l’argument de la seva opinió com a prova més que acceptable.

I és que en ciència la creença és substituïda per l’argumentació basada en proves, o al menys així hauria de ser. I no és cap argument el dir, com va fer en un recent seminari del MACBA (veure http://www.macba.cat/es/pei-obert-petroleo), que “Me preocupa el énfasis en que hay un límite en cuanto a los recursos (…). La energía solar y la eólica siempre las tendremos ahí.

Com molt bé diu Manuel Casal Lodeiro (veure http://www.casdeiro.info/wiki/doku.php?id=curriculum_vitae) en el seu darrer article del seu blog (veure http://casdeiro.info/textos/2017/06/01/un-par-de-analogias-del-no-limits/ ), dir que la energia eòlica i la solar sempre estaran sense quantificar en quina quantitat és una temeritat. Tornem al tecno-optimisme fàcil que permet allunyar de qualsevol discussió “els límits” dels recursos (des de els energètics, fins als necessaris per a construir els aparells destinats a captar l’energia eòlica i solar entre d’altres). En aquest cas pensar que sempre tindrem energia suficient per continuar amb el nostre model és realment un exercici de negligència important.

Un par de analogías del “No limits!”

Vicenç Navarro (en la sesión del día 27 de mayo de 2017, del seminario Petróleo, celebrado en el MACBA): “Se está subestimando la capacidad de la creatividad humana para crear recursos“. “Me preocupa el énfasis en que hay un límite en cuanto a los recursos (…). La energía solar y la eólica siempre las tendremos ahí.

Que un economista pretenda defender la viabilidad biofísica de sus propuestas basándose en sus opiniones, como lego en la materia, sobre física, geología o ecología, viene a ser tan demencial como que un ministro de agricultura pretenda diseñar sus medidas públicas en base a la pinta que le tiene el cielo por las mañanas, en lugar de hacer caso de las previsiones de meteorólogos, edafólogos, agrónomos, etc.

Y decir, como fundamento para la viabilidad energética de su política económica que las energías renovables “van a estar ahí”, sin molestarse en cuantificar cuánta energía va a “estar ahí” procedente de cada fuente y qué límites (físicos, de materiales, termodinámicos, geográficos, financieros, etc.) tiene cada una de esas fuentes, es como decir que vamos a programar nuestros servicios públicos sin hacer el más mínimo cálculo del dinero que tendrá el Estado para hacerlos posibles. ¿Le parece esto disparatado al Sr. Navarro? Pues es ni más ni menos lo que él hace cuando ventila de tal plumazo la cuestión de los límites energéticos: suponer que simplemente la energía necesaria va a estar ahí, proceda del sol o de la psique humana, cuando sus políticas la requieran. Una suposición cuando menos temeraria, y —dadas las dimensiones de lo que nos jugamos— incluso me atrevería a decir que gravemente negligente.

AUTOR: CASDEIRO