Els nou grans equívocs sobre l’alimentació vegetariana

L’alimentació vegetariana és una opció dins de l’alimentació humana. A diferència de la nutrició – que és un procés continu, no educable i involuntari – l’alimentació és un procés discontinu, educable i voluntari. Per tant nosaltres podem decidir el que volem menjar (no sempre, sobretot si un és pobre o viu en un país amb pocs recursos….) i quan.

Ja hem dit molts cops que som el que mengem i que el que posem a la taula incideix, i molt, en el medi ambient. Una dieta on no hi hagi tanta carn pot, per exemple, incidir favorablement en el medi ambient ja que per produir la carn es necessiten molts recursos  (hídrics, energètics, sòl…etc; veure figura 1)

Imatge relacionada

Fig. 1. Aigua, farratge, sòl i combustibles fòssils necessaris per produir una hamburguesa.

Si ho comparem amb el necessari per produir la mateixa quantitat de vegetal (Fig. 2), podem veure que surt bastant a compte reduir la nostra ingesta en carn

Resultat d'imatges de agua y energia para producir carne

Fig. 2. Aigua, energia i superfície de sòl necessàries per a produir la mateixa quantitat de soia o de carn.

Per tant, si poguéssim incorporar una major quantitat de nutrients procedents dels vegetals i disminuir el contingut dels de procedència animal, reduiríem i molt la nostra petjada ecològica. Al mateix temps la nostra salut també ho agrairia.

Ara bé, molta gent es reticent a fer-ho per una sèrie de prejudicis sobre les dietes que incorporen molts vegetals en detriment dels productes derivats de la carn. Hi ha tot una sèrie de conceptes erronis que estan ben tractats en un article publicat al diari “ElDiario” (veure http://www.eldiario.es/consumoclaro/comer/falsos-mitos-veganos-vegetarianos_0_639386727.html), i que poden ajudar a decidir a moltes persones a incorporar més vegetals en la seva dieta en detriment de la carn. No cal arribar a ser vegans estrictes per gaudir de les avantatges de treure proteïnes i greixos procedents de la carn i substituir-los per procedents dels vegetals. Com sempre, però, cal que la dieta que decidim fer sigui equilibrada.

  Continua la lectura de Els nou grans equívocs sobre l’alimentació vegetariana

Organitzacions ecologistes celebren la presentació d’una proposició per acabar amb l’abandonament d’envasos

L’objectiu de l’estudi que hi ha a darrere de la proposició No de llei és reduir la quantitat de residus abandonats en carrers, platges i muntanyes, i, a més, podrien utilitzar envasos reutilitzables, no només en hostaleria, sinó en qualsevol comerç

L’Estat Espanyol es troba entre els països que més residus generen per càpita, però, menys reciclen o composten. Aquesta situació genera múltiples impactes negatius entre els quals es pot destacar:
• Malbaratament de valuosos i escassos recursos naturals.
• Contaminació de sòl, aigua i atmosfera generada per les emissions de abocadors i incineradores que eliminen els residus generats.
• Contaminació i impacte visual generat pels residus abandonats.

Després de l’estudi en l’estat espanyol, la conclusió a que han arribat   és que la principal solució de la posada en marxa per a aquest tipus de residus en nombrosos països, regions i estats, és la venda d’aquests envasos amb un dipòsit econòmic associat, que la persona consumidora recuperarà en retornar l’envàs a un establiment. Es a dir, envasos retornables.
Amb la posada en marxa d’aquest sistema es podria reduir més del 50% la presència de residus abandonats en entorns naturals i urbans, i es retiraria del flux de neteja viària municipal al voltant d’un 30% dels residus trobats.

http://www.tierra.org/contra-los-residuos-abandonados/ Continua la lectura de Organitzacions ecologistes celebren la presentació d’una proposició per acabar amb l’abandonament d’envasos