La TRE global de la indústria del petroli

Ahir ja vaig comentar la meva opinió sobre el tecno-optimisme (veure http://blocs.xtec.cat/cienciasexperimentals/2017/04/18/agricultura-urbana-entre-les-potencialitats-i-la-prepotencia/) i la seva no consideració de les necessitats energètiques que planteja. Ja vaig comentar que el món al qual ens encaminem estarà caracteritzat per menys recursos (opinió compartida també per S. Niño Becerra, veure http://lacartadelabolsa.com/leer/articulo/transito), especialment els energètics. I la tecnologia i la nostra civilització en general necessiten l’energia per a poder subsistir i progressar.

Avui, tal i com vaig prometre, penjo un post – el darrer de Ruy Núñez – publicat en el blog d’Antonio Turiel (veure http://crashoil.blogspot.com.es/2017/04/tre-global-de-la-industria-del-petroleo.html).

Ja he comentat en altres cops que el Petroli és el principal recurs energètic actual i que és un factor limitant dins del nostre sistema. és una font energètica i a la vegada serveix per obtenir la resta de fonts energètiques i la majoria de recursos que utilitzem.

En l’article que esmentem, Núñez analitza la tassa de retorn energètic global de la indústria del petroli. De la seva anàlisi s’infereix que  independentment del volum total de petroli produït i del volum total d’energia neta obtinguda, la TRE del petroli caurà fins a valors que segons els experts  NO permeten sostenir una civilització com la que tenim fins ara.

Caminem cap a un món amb menys recursos i energia, més local i que haurà de ser més autàrquic. Un món diferent de l’actual on serà necessària la cooperació de les persones, més que no pas la competició, per tal de sobreviure. Un món on el bé comú hauria d’estar per damunt del bé individual. On la redistribució dels recursos i una major participació dels ciutadans en les decisions col·lectives haurien d’estar presents. En definitiva un món que cal començar a fer tenint en compta cap a on anem……. tenint en compte les tendències i no els desitjos (com el cas del tecno-optimisme) del que voldríem que fos.

martes, 18 de abril de 2017

Continua la lectura de La TRE global de la indústria del petroli

Creen per primera vegada matèria amb massa negativa

La Segona Llei de Newton estableix el següent: L’acceleració d’un objecte és directament proporcional a la força neta que actua sobre ell i inversament proporcional a la seva massa.

Això és cert en mecànica clàssica però ara s’ha demostrat que seguint els principis de la mecànica quàntica passen altres coses…

En física, el condensat de Bose-Einstein és l’estat de la matèria que es dóna en certs materials a temperatures properes al zero absolut

En aquest estat, les partícules es desplacen a una velocitat increïblement lenta i segueixen els principis de la mecànica quàntica, més que de la física clàssica, ja que comencen a comportar-se com ones, en comptes de partícules, i ocupen una posició en l’espai que no pot ser determinada amb precisió.

Físics nord-americans han creat per primera vegada matèria amb massa negativa. Ho han aconseguit refredant àtoms de rubidi a temperatura propera al zero absolut dins d’un recinte de 100 micròmetres de diàmetre. Els àtoms es comporten com si tinguessin massa negativa: avancen en la direcció oposada a l’impuls que reben, com si xoquessin amb un mur invisible.

http://www.tendencias21.net/Crean-por-primera-vez-materia-con-masa-negativa_a43878.html Continua la lectura de Creen per primera vegada matèria amb massa negativa