Redistribució de la biodiversitat sota el canvi climàtic: impactes sobre els ecosistemes i el benestar humà

El canvi climàtic està provocant una redistribució geogràfica de les espècies de plantes i animals a tot el món. Aquests canvis distributius estan donant lloc a nous ecosistemes i comunitats ecològiques, són  canvis que afecten la societat humana

L’èxit de les societats humanes depèn íntimament dels components vius dels sistemes naturals i manejats. Tot i que els límits dels rangs geogràfics de les espècies són dinàmics i fluctuen amb el temps, el canvi climàtic està impulsant una redistribució universal de la vida a la Terra. Aquesta redistribució d’espècies està generant greus conseqüències per al desenvolupament econòmic, els mitjans de subsistència, la seguretat alimentària, la salut humana i la cultura, i documentem avaluacions sobre el clima en si. Tot i la creixent evidència dels impactes generalitzats i importants d’una redistribució climàtic impulsat per les espècies de la Terra, els objectius globals actuals, les polítiques i els acords internacionals no tenen en compte aquests efectes. 

http://science.sciencemag.org/content/355/6332/eaai9214

Biodiversity redistribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-being

Continua la lectura de Redistribució de la biodiversitat sota el canvi climàtic: impactes sobre els ecosistemes i el benestar humà

Risc geosfèric: inundacions i allaus causen centenars de morts i ferits a Colòmbia.

Entenem per risc geològic la probabilitat de que un determinat fenomen geològic (terratrèmol, volcà, allau, inundació…) succeeixi en un determinat indret i temps i provoqui danys i pèrdues a la humanitat.

Matemàticament podem definir el risc com: RISC = PERILLOSITAT x VULNERABILITAT x EXPOSICIÓ (Fig. 1.).

Resultat d'imatges de riesgo geologico

Fig.1. Concepte de Risc.

Com que reduir la perillositat, la vulnerabilitat o l’exposició a 0 és impossible, el risc mai pot ser 0. És a dir, cal acceptar sempre que qualsevol activitat humana comportarà un cert risc. El que és tracta és de minimitzar aquest fins a un límit assumible. Límit que dependrà de les pèrdues, tant en vides com econòmiques, que calculem que aquest pot arribar a comportar. Com és evident sempre es tracta d’evitar les pèrdues humanes i reduir al màxim les pèrdues econòmiques.

Els riscos geològics poden classificar-se en (Fig. 2):

Resultat d'imatges de clasificacion riesgos geologicos

Fig. 2. Classificació dels Riscos geològics.

En el cas de la notícia publicada al diari “Público” (veure http://www.publico.es/sociedad/mas-centenar-muertos-avalancha-mocoa.html), podem llegir com els morts, ferits i pèrdues econòmiques han estat lligades en principi a riscos geològics naturals (externs). En aquest cas per allaus i avingudes fluvials.

La pregunta com sempre és o hauria de ser, podria haver-se evitat?. En aquest cas, com en molts altres, la resposta és si. La població estava edificada dins de la zona d’influència dels tres cursos fluvials de la zona. El resultat després de fortes pluges que han comportat una crescuda intensa del cabdal dels rius ha estat que aquests ocupessin el seu llit d’inundació. Llit que havia estat envaït `per les edificacions humanes que, com és evident, han estat afectades per la ocupació de les aigües i materials arrossegats del seu espai habitual en períodes de crescuda. Per tant, al final estem parlant d’un risc natural que l’acció humana ha acabat amplificant per la seva mala gestió del territori. El resultat, morts que podrien haver-se evitat amb una correcta planificació del territori. Planificació que comença per l’elaboració de mapes de risc on es poden visualitzar les zones de risc per tal de poder fer l’ordenació de forma correcta (Fig. 3) Continua la lectura de Risc geosfèric: inundacions i allaus causen centenars de morts i ferits a Colòmbia.