Hipotecant les generacions futures

En un article publicat al seu blog (veure http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=3398&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=3398), Iñigo Capellán (del grup de Dinàmica de Sistemes de la Universitat de Valladolid), parla sobre les suposades bondats pel que fa a reducció de emissions de CO2 de les infraestructures de transports espanyoles. De fet Iñigo comenta un informe sobre aquest tema de Ecologistes en Acció (veure https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/cuaderno_infraestructuras_crisis.pdf). I la conclusió és bastant contundent pel que fa al gran megaprojecte de la “marca espanya”, a saber l’AVE: un desastre fet per irresponsables que hipotecarà a les generacions futures i que en cap cas ni redueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle ni significa estalvi energètic. Continua la lectura de Hipotecant les generacions futures

Episodis de temps sever lligats al impacte del canvi climàtic i el raig polar

El corrent en raig ve definit per l’OMM com un corrent fort i estret, concentrat al llarg d’un eix quasihoritzontal en l’alta troposfera o en l’estratosfera, caracteritzat per forts gradients verticals i laterals en la velocitat del vent i amb un o més màxims de velocitat. Normalment un corrent en raig té una llargada de milers de quilòmetres, una amplada de centenars de quilòmetres i un gruix d’uns quants quilòmetres. 

El corrent en raig més important de cara a la dinàmica atmosfèrica de les latituds mitjanes és el corrent en raig polar, proper a la tropopausa, situat al voltant dels 300 hPa, entre els 9000 i els 12000 m d’altitud.

Calor i inundacions d’estiu sense precedents, incendis forestals, sequeres i pluges torrencials – els esdeveniments meteorològics extrems estan passant més i més sovint, però ara un equip internacional de científics climàtics ha trobat una connexió entre molts esdeveniments climàtics extrems i l’impacte que el canvi climàtic està tenint en el corrent de raig polar.

http://www.cazatormentas.com/episodios-de-tiempo-severo-ligados-al-impacto-del-cambio-climatico-en-el-chorro-polar/

Aunque el tema se lleva investigando desde hace años, nuevo estudios revelan la existencia de una relación entre el Cambio Climático y una alteración del comportamiento de la Corriente en Chorro Polar que, a su vez, conduce a la génesis de episodios de tiempo severo (Fenómenos Meteorológicos Adversos). Continua la lectura de Episodis de temps sever lligats al impacte del canvi climàtic i el raig polar