El Lindà deixa de ser indestructible

Ja hem comentat en altres posts (veure http://blocs.xtec.cat/cienciasexperimentals/2016/11/30/cas-lindano-la-historia-interminable/), la contaminació existent en la península Ibèrica per el Lindà. Aquesta substància utilitzada com a insecticida generava durant la seva producció el HCH (hexaclorociclohexà) que constitueix un dels principals problemes ambientals a Europa. Fins ara era resistent a qualsevol procés per degradar-lo per la qual cosa es pensava que era indestructible. Donat que les fàbriques de Lindà requerien aigua per a la seva fabricació, la majoria estaven situades al costat de rius i d’aqüífers. Resultat: aigües superficials i subterrànies contaminades durant anys i anys i uns costos de tractament molt elevats que havien i han de pagar les administracions públiques ( o sigui tots nosaltres…per una acció d’una empresa privada!).

Ara, un experiment dut a terme al Pirineu d’Osca – en un aqüífer de Sabiñànigo ( una de les localitats més contaminades; recordem que a Espanya n’hi ha 8 i 26 a Europa) – ha provat un nou mètode amb un cert exit. El mètode emprat, anomenat ISCO, aconsegueix oxidar el compost fins donar CO2, aigua i altres elements de degradació de baixa potència. Amb aquesta tècnica, de moment reeixida, esperen poder acabar amb la gran contaminació produïda per el HCH. Ara cal “tant sols” passar de la petita a la gran escala…..tant sols! Continua la lectura de El Lindà deixa de ser indestructible

L’OMS anuncia les 12 famílies de bacteris més perillosos per a l’ésser humà

Els antibiòtics són medicaments que combaten les infeccions bacterianes. Usats correctament, poden salvar vides però hi ha un creixent problema de resistència a antibiòtics. Això passa quan els bacteris muten (es transformen) i es tornen capaços de resistir els efectes d’un antibiòtic.La resistència als antimicrobians (RAM) posa en perill l’eficàcia de la prevenció i el tractament d’una sèrie cada vegada més gran d’infeccions de bacteris. La RAM suposa una amenaça cada vegada més gran per a la salut pública mundial i requereix mesures per part de tots els sectors del govern i la societat. L’èxit de la cirurgia major i la quimioteràpia es veuria compromès en absència d’antibiòtics eficaços.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha divulgat avui la seva primera llista de “patògens prioritaris” resistents als antibiòtics, que inclou les dotze famílies de bacteris més perilloses per a la salut.

El grup de prioritat crítica inclou els bacteris multiresistents, que són especialment perilloses en hospitals, residències de gent gran i entre els pacients que necessiten ser atesos amb dispositius com ventiladors i catèters intravenosos.

Entre elles figuren els anomenats bacteris Acinetobacter, Pseudomonas i diversos enterobacteriàcis com Klebsiella, I. coli, Serratia i Proteus, que poden provocar infeccions greus i sovint letals.

ELS PATÒGENS PRIORITARIS PER I + D DE NOUS ANTIBIÒTICS

Prioritat crítica

 1. Acinetobacter baumannii, resistent a los carbapenèmics.
 2. Pseudomonas aeruginosa, resistent a los carbapenèmics.
 3. Enterobacteriaceae, resistents a los carbapenèmics, productores de betalactamasas d’ espectre extens (ESBL).

Prioritat alta

 1. Enterococcus faecium, resistent a la vancomicina.
 2. Staphylococcus aureus, resistent a la meticil·lina, amb sensibilitat intermèdia y resistència a la vancomicina.
 3. Helicobacter pylori, resistent a la claritromicina.
 4. Campylobacter spp., resistent a las fluoroquinolonas.
 5. Salmonel·la, resistents a las fluoroquinolonas.
 6. Neissèria gonorrhoeae, resistent a la cefalosporina, resistent a las fluoroquinolonas.

Prioritat mitjana

 1. Streptococcus pneumoniae, sense sensibilitat a la penicil·lina.
 2. Haemophilus influenzae, resistent a la ampicil·lina.
 3. Shigella spp., resistent a las fluoroquinolonas.

http://elpais.com/elpais/2017/02/27/ciencia/1488207618_921542.html Continua la lectura de L’OMS anuncia les 12 famílies de bacteris més perillosos per a l’ésser humà