Els parcs nacionals dels USA i Trump

Els parcs nacionals dels Estats Units, millor dit alguns dels seus treballadors, han decidit publicar dades sobre el canvi climàtic. Ho fan per la decisió de Trump d’eliminar dades sobre aquest fenomen. La tàctica de la nova administració Trump és clara: eliminar qualsevol dada que permeti constatar que el canvi climàtic existeix. D’aquesta manera es pretén manipular a l’opinió pública. Per fer-ho han posat al comandament de l’agència de protecció del medi ambient (EPA) a un escèptic com Scott Pruitt (https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Pruitt).

Com hom pot suposar la publicació de les dades per part d’empleats dels parcs nacionals ( veure l’article aparegut al diari “ElDiario”, http://www.eldiario.es/sociedad/twitter-parques-nacionales-Donald-Trump_0_605789514.html) ha comportat accions per tal d’esborrar-les de les xarxes i, suposem que en una etapa posterior……sancions i actes de depuració. Continua la lectura de Els parcs nacionals dels USA i Trump

Les aus migratòries ‘planifiquen’ els seus viatges en funció dels recursos alimentaris

Aristòtil deia que la naturalesa no fa res incomplet ni res en va, i cada vegada,  l’home, que avança en les seves investigacions,  s’adona de la veritat d’aquesta afirmació.

L’article, publicat en Sciences Advances, revela que la producció mitjana anual dels ecosistemes és consumida principalment per la biodiversitat resident, mentre que les espècies migrants solen aparèixer quan hi ha pics de productivitat pel que contribueixen a la regulació dels cicles d’energia.

“Hem comprovat que les espècies creuen tots dos continents buscant les zones on l’oferta de recursos és més gran. El que hem d’investigar ara és com detecten on hi ha més aliments i com ajusten la seva patró de migració “, explica Miguel B. Araújo, autor del treball i investigador del MNCN. “

http://www.ecoticias.com/naturaleza/131638/Las-aves-migratorias-adaptan-planifican-viajes-funcion-recursos-alimenticios Continua la lectura de Les aus migratòries ‘planifiquen’ els seus viatges en funció dels recursos alimentaris