Una interpretació lliure de la corba de Hubbert

La corba de Hubbert és una corba teòrico-empírica que segueixen la majoria dels recursos terrestres (veure Fig.1.)

Fig. 1. Aspecte de la corba de Hubbert que segueixen la majoria dels recursos que explotem a la Terra (recursos finits).

La segona part de la corba, la del declivi on la explotació del recurs es torna difícil, pot adoptar – segons Ugo Bardi – una forma més abrupta anomenada “abisme o pendent de Sèneca” (veure http://cassandralegacy.blogspot.com.es/2011/08/seneca-effect-origins-of-collapse.html i Fig 2.)

Fig. 2. Aspecte de l’abisme de Sèneca proposat per Ugo Bardi al observar les corbes d’esgotament de molts recursos terrestres. Segons aquest model, el creixement en l’explotació mentre que el declivi és ràpid. Les causes d’aquest declivi ràpid són diverses però en elles intervenen factors com les despeses en contaminació i problemes ambientals associats a l’explotació del recurs, així com el fet que el recurs que queda és més costós i difícil de recuperar.

Feta aquesta breu introducció teòrica, podem dir que en el cas del petroli quan es parla del seu pic es fa referència al punt mig situat entre la pujada i la baixada. Saber quan s’arribarà a aquest punt esdevé, com hom pot suposar, un fet important ja que marca el punt a partir del qual la nostra societat – basada en els combustibles fòssils, dels quals el petroli és el més important i el que serveix per extreure els altres – entra en problemes econòmics (ja que l’energia i la economia van estretament lligades) i socials. Donada aquesta importància s’han fet diversos i molt variats estudis sobre la probable data del pic del petroli i d’altres com el del carbó, urani, gas…. Per una revisió de tot ells recomano la lectura de dos webs: http://crashoil.blogspot.com.es/ i http://www.crisisenergetica.org/).

Avui penjo en aquest bloc un article de Edgardo Farías (alias Parroquiano) on fa una interessant reflexió al voltant d’aquest tema. La reflexió que penjo correspon a la quarta entrega d’aquest autor (veure http://crashoil.blogspot.com.es/2017/01/rompiendo-una-lanza-por-los-colapsistas_15.html). Totes quatre poden llegir-se en la web d’Antonio Turiel que amablement les publica. Continua la lectura de Una interpretació lliure de la corba de Hubbert

Raons científiques per llegir més del que llegim

Ningú qüestiona que practicar esport és la millor manera de mantenir el cos en òptimes condicions i de millorar el seu rendiment en diferents nivells. Quan entrenem, normalment es busca millorar marques o preparar una competició, però en altres casos hi ha gent que simplement vol entrenar per posar-se o mantenir-se en forma. És lògic pensar que no podem ser unes persones esportistes si no practiquem exercici sovint i entrenem el nostre cos per realitzar l’esport que ens agrada més.

L’esport de la nostra àrea cranial és la lectura. La lectura, a més de millorar l’empatia i la comprensió dels altres, és un dels millors exercicis possibles per mantenir en forma el cervell i les capacitats mentals.De fet és un exercici que es pot fer cada dia amb aquest bloc

Quan llegim activem preferentment l’hemisferi esquerre del cervell, que és el del llenguatge i el més dotat de capacitats analítiques en la majoria de les persones.

Concretem:

Les escorces occipital i temporal s’activen per veure i reconèixer el valor semàntic de les paraules, és a dir, el seu significat. L’escorça frontal motora s’activa quan evoquem mentalment els sons de les paraules que llegim. Els records que evoca la interpretació del que s’ha llegit activen poderosament l’hipocamp i el lòbul temporal medial. Les narracions i els continguts sentimentals de l’escrit, siguin o no de ficció, activen l’amígdala i altres àrees emocionals del cervell. El raonament sobre el contingut i la semàntica del que s’ha llegit activen l’escorça prefrontal i la memòria de treball, que és la que fem servir per resoldre problemes, planificar el futur i prendre decisions. Està comprovat que l’activació regular d’aquesta part del cervell fomenta no només la capacitat de raonar, sinó també, en certa mesura, la intel·ligència de les persones. Continua la lectura de Raons científiques per llegir més del que llegim