La FAO demana mesures enèrgiques per evitar que es tiri menjar

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura, mundialment coneguda com FAO (per les seves sigles en anglès: Food and Agriculture Organization), és un organisme especialitzat de l’ONU que dirigeix les activitats internacionals encaminades a eradicar la fam.

La FAO adverteix que 1.300 milions de tones d’aliments malgasten anualment, aquest fet no només provoca grans pèrdues econòmiques, sinó també un greu dany social i ambiental

  Segons l’estudi de la FAO anomenat FoodWastage Footprint model (FWF), més d’un terç de les emissions de gasos d’efecte hivernacle són generats pels residus de menjar al món. L’estudi té en compte l’energia, l’aigua i els productes químics utilitzats en la seva producció. Tot això fa un total aproximat de 3,3 mil milions de tones de diòxid de carboni cada any.

La producció d’alimentació intensiva, provoca la sobreexplotació dels recursos naturals en els processos de producció, elaboració i distribució, com ara la salinització i l’erosió dels sòls o l’ús abusiu de les aigües fluvials i subterrànies. L’abús de plaguicides i fertilitzants químics en l’agricultura intensiva provoca la contaminació de l’aire i l’aigua, problemes de salut per als treballadors i els consumidors.

Aquets dies consumin menjar en excés, però cal que no el malgastem  i potser ens cal alguna reflexió al respecte

http://www.concienciaeco.com/2014/04/09/la-fao-pide-medidas-energicas-para-evitar-que-se-tire-comida/

En los últimos 60 años se ha producido un aumento exponencial de la población mundial alcanzando los 7.000 millones de habitantes, esto ha provocado un incremento en la demanda de alimentos, por este motivo no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar más de un tercio de la producción agrícola que se tira a la basura sin llegar a consumirse, según ha denunciado elúltimo informe de la FAO. Continua la lectura de La FAO demana mesures enèrgiques per evitar que es tiri menjar

India i les renovables

La India vol que en 10 anys el 60% de la seva electricitat procedeixi de les energies renovables (solar i eòlica). Com podem llegir en un article publicat al diari “ElDiario” (veure http://www.eldiario.es/theguardian/India-planea-electricidad-renovables_0_593541397.html), això suposarà acomplir els objectius marcats a la COOP21 de Paris i, a més, un descens brusc en el consum de carbó.

Les despeses econòmiques, però, no aniran a càrrec de l’estat Indi sinó de companyies privades (Japoneses, franceses, dels USA…). Això pot suposar que la energia no estigui a l’abast de tothom i que, com és evident, sigui de tipus centralitzat (és a dir que sigui una companyia qui te la subministri, sense possibilitats de generar-la pel teu propi compte.

A nivell mundial, a més, cal tenir en compte la lluita pels recursos necessaris per a la fabricació dels captadors – tant solars, com eòlics – que la carrera per la transició energètica suposarà. Sense una planificació a nivell internacional – el problema és de tota la humanitat i no tant sols de cada país – no hi haurà prou recursos i per tant s’incrementaran les tensions per accedir-hi. Que cal fer la transició és evident, però també cal planificar-la correctament. Continua la lectura de India i les renovables