Fracking i desplaçaments forçats a Mèxic

En un article publicat al diari “Rebelión” ( veure https://www.rebelion.org/noticia.php?id=220493), podem llegir com milers de persones han hagut de migrar de zones riques en formacions d’esquists bituminosos. Aquestes zones son susceptibles de contenir gas i per tant són un objectiu valuós per les grans corporacions. Donat els grans interessos econòmics que hi ha en joc, aquestes corporacions utilitzen a les elits locals i a les oligarquies econòmiques (que a la vegada utilitzen a l’exèrcit, la policia, jutges i sicaris) per combatre a tot aquell que s’oposa a l’acció de predació de recursos.

Si et quedes a la zona, has de veure com els aqüífers es van degradant o esgotant i com l’ecosistema de la zona va degradant-se cada cop més. Si ets un camperol, les teves terres deixaran de servir i per tant estàs abocat a la misèria. Si et signifiques oposant-te, lluitant per la defensa dels teus drets i del medi on vius i on han viscut els teus avantpassats, seràs senyalat com objectiu a eliminar. Resultat final: Migrar o morir. Continua la lectura de Fracking i desplaçaments forçats a Mèxic

Què passa amb Seseña després de l’incendi?

El divendres 13 de maig de 2016 a l’01:30 es va iniciar l’infern per als veïns de Seseña, quan els bombers i la policia van ser alertats de l’incendi en un dipòsit de pneumàtics que avançava sense control. 7 mesos després ens preguntem: en què va quedar tot?

Des del 2/11, diàriament uns quaranta camions proveïts d’arquetes tancades hermèticament traslladen les cendres que arriben en alguns punts als 70 cm de gruix, a dues instal·lacions especials de la institució pública contractada Trasga (que depèn del Ministeri d’Agricultura), on es processen de manera adequada. Prèviament i sota control de les autoritats de la Conselleria de Medi Ambient, cada àrea  on es remourien aquestes cendres, va ser ruixada amb un polímer especial per tal que aquestes no fossin dispersades pel vent o les pluges i es retiressin amb més facilitat . Es calcula que el volum de cendres és d’unes quinze mil tones

Ecologistes en Acció ha fet estudis de sòls limítrofs, de diversos cultius i de les aigües (amb mostres preses a principis de juny) i els resultats són alarmants, ja que els nivells de toxicitat trobats superaven amb escreix els paràmetres considerats “normals”.

Continua la lectura de Què passa amb Seseña després de l’incendi?