Què és la mecànica quàntica?

Diuen que un físic quàntic és un tipus cec, ficat en una habitació fosca, buscant un gat negre que no hi és. Però el que pretén  la mecànica quàntica és donar una explicació científica a fets que es produeixen, fets  que no podem explicar i  contradiuen la informació que ens proporcionen els nostres sentits.

La Física Quàntica és una branca de la física que tracta de donar explicació als fenòmens que ocorren a escales molt petites, atòmiques i subatòmiques. Sorgeix a principis del segle XX quan es tracta d’explicar, precisament, la naturalesa de la matèria i les lleis que governen als àtoms.

Resulta complicat resumir els principis de la física quàntica en uns pocs paràgrafs; però hi ha tres postulats essencials que la defineixen:

Constatació que les partícules no estan enlloc, sinó en tots al mateix temps. És a dir, no podem dir “aquest electró està en la posició X”. Només podem afirmar que les partícules tenen una certa probabilitat d’ocupar una certa posició. Les coses no estan en un lloc, només podem parlar de probabilitat de ser-hi.

Mesurar canvia les coses. El mer fet de mesurar alguna cosa pot modificar l’estat del que es mesura. El comportament físic d’un sistema canvia depenent de si estem observant alguna cosa sobre ell

La doble naturalesa de les coses. Mentre que en el nostre món tenim ones i partícules, en el món quàntic existeix l’anomenada dualitat ona-partícula. Per exemple, un electró de vegades es comporta com una partícula, però en altres com una ona. Tot depèn del que observem d’aquesta partícula.

Aquest vídeo resumeix molt bé aquests principis

http://www.elmiracielos.com/innovacion/queremos-educar-para-un-mundo-cambiante-ensenemos-fisica-cuantica-a-los-ninos/