El dragat del Guadalquivir

Sembla que les advertències de la UNESCO, de fet l’ultimàtum, han fet efecte sobre el govern ja no en funcions del PP. Han hagut de fer marxa enrere en el cas del projecte de dragat del riu Guadalquivir. Ara tant sols falta que la decisió política vagi acompanyada d’una acció administrativa important: treure dels pressupostos generals del estat pel 2017 i del Pla Hidrològic del riu Guadalquivir tot el referent a aquesta obra. Amb tot des de Sevilla segueixen reclamant un port (que comportaría el dragat del riu).

A la vegada, Gas Natural Fenosa ha hagut de paralitzar tres dels gasoductes que volien fer al Parc. Així que sembla que el ultimàtum de la UNESCO ha fet algun efecte també en el govern regional (la Junta d’Andalucia). Veurem com acaba la història entre els interessos del BAU i els interessos mediambientals. De moment i fins que tot això no acabi en bon port, Doñana segueix en perill greu. Cal doncs no abaixar la guàrdia i estar amatent davant de les futures accions dels defensors del BAU. Continua la lectura de El dragat del Guadalquivir

Què és la mecànica quàntica?

Diuen que un físic quàntic és un tipus cec, ficat en una habitació fosca, buscant un gat negre que no hi és. Però el que pretén  la mecànica quàntica és donar una explicació científica a fets que es produeixen, fets  que no podem explicar i  contradiuen la informació que ens proporcionen els nostres sentits.

La Física Quàntica és una branca de la física que tracta de donar explicació als fenòmens que ocorren a escales molt petites, atòmiques i subatòmiques. Sorgeix a principis del segle XX quan es tracta d’explicar, precisament, la naturalesa de la matèria i les lleis que governen als àtoms.

Resulta complicat resumir els principis de la física quàntica en uns pocs paràgrafs; però hi ha tres postulats essencials que la defineixen:

Constatació que les partícules no estan enlloc, sinó en tots al mateix temps. És a dir, no podem dir “aquest electró està en la posició X”. Només podem afirmar que les partícules tenen una certa probabilitat d’ocupar una certa posició. Les coses no estan en un lloc, només podem parlar de probabilitat de ser-hi.

Mesurar canvia les coses. El mer fet de mesurar alguna cosa pot modificar l’estat del que es mesura. El comportament físic d’un sistema canvia depenent de si estem observant alguna cosa sobre ell

La doble naturalesa de les coses. Mentre que en el nostre món tenim ones i partícules, en el món quàntic existeix l’anomenada dualitat ona-partícula. Per exemple, un electró de vegades es comporta com una partícula, però en altres com una ona. Tot depèn del que observem d’aquesta partícula.

Aquest vídeo resumeix molt bé aquests principis

http://www.elmiracielos.com/innovacion/queremos-educar-para-un-mundo-cambiante-ensenemos-fisica-cuantica-a-los-ninos/