L’ Antàrtic acollirà la major reserva marina del planeta (vídeo)

S’entén per biodiversitat o diversitat biològica la variabilitat d’organismes vius de qualsevol font, inclosos, entre altres coses, els ecosistemes terrestres i marins, i altres ecosistemes aquàtics, i els complexos ecològics dels quals formen part; comprèn la diversitat dins de cada espècie, entre les espècies i dels ecosistemes.

El projecte de protecció de l’Antàrtic aprovat el divendres 28 d’octubre a la reunió de la CCRVMA celebrada a Hobart, Austràlia,  entrarà en vigor al desembre de 2017 i farà possible la creació de la zona protegida marina més extensa del món.

La nova àrea marina protegida de la mar de Ross (oceà Antàrtic) pretén beneficiar les espècies marines, la biodiversitat, hàbitat, zones d’alimentació i les zones de cria, així com preservar els llocs històrics i culturals en aquestes aigües antàrtiques.

Continua la lectura de L’ Antàrtic acollirà la major reserva marina del planeta (vídeo)

Wolbachia i Zika

Wolbachia és un bacteri que infecta una gran quantitat d’artròpodes (a més de nemàtodes), entre ells a la gran majoria d’insectes (veure https://es.wikipedia.org/wiki/Wolbachia). Dins del organisme que infecten provoquen canvis en les seves capacitats reproductives (infectant sobretot testicles i ovaris). Com a canvis que poden produir es poden citar: mort dels mascles infectats, feminització de la descendència, partenogènesi i incompatibilitat citoplasmàtica (els mascles infectats tant sols poden generar descendència normal si s’aparellen amb femelles infectades). Per totes aquestes característiques aquest bacteri, com podem llegir en un article publicat al diari “El Diari” (veure http://www.eldiario.es/theguardian/Infectan-mosquitos-bacteria-combatir-Zika_0_573593777.html), l’esmentat bacteri s’està utilitzant mosquits inoculats amb el bacteri wolbachia per tal d’aturar la propagació del virus del Zika a Brasil i Colòmbia. Abans de provar aquest mètode a Barsil i Colòmbia, ja s’havien fet proves per tal d’aturar el Dengue (veure https://es.wikipedia.org/wiki/Dengue) a Australia, Indonesia i Vietnam.

Evidentment si els resultats fossin bons, aquest mètode es podria exportar a altres indrets del món afectats per epidèmies transmeses per mosquits. Continua la lectura de Wolbachia i Zika