Els geòlegs i el futur magatzem de gas a Doñana

Hem enraonat en diferents posts sobre l’estat de perill al que està sotmès Doñana. De fet ja s’ha assenyalat que fins i tot la Unesco podria intervenir ja que Doñana es considera patrimoni de la humanitat. Ara, en un article publicat al diari “Kaos en la red” (veure http://kaosenlared.net/huelva-el-almacen-de-gas-proyectado-en-donana-estara-sobre-un-polvorin-sismico/) podem llegir com el informe geològic elaborat sobre els perills d’emmagatzemar gas en aquesta zona indica que és millor no fer-ho. L’informe ha estat elaborat per tres reputats geòlegs – Miguel de las Doblas, José Manuel Cantó i Julio Barea – i conclou que l’emmagatzematge pot comportar un greu perill de sismicitat induïda. De fet el tres científics diuen que: “El informe de Impacto Ambiental que debe ser emitido antes de poder inyectar/almacenar gas en Doñana tiene que incluir un minucioso estudio geofísico/tectónico que evalúe el riesgo sísmico y tsunamigénico de la zona, y para ello tendrá que tenerse en cuenta la posible sismicidad inducida por las plataformas de extracción de hidrocarburos que funcionan en la región “

Mentre els científics indiquen que cal el principi de precaució per davant de tot, la premsa neoliberal al servei de l’actual govern i dels lobbies energètics ataca a aquells que gosen dir que cal aturar els projectes fins tenir tots els estudis (veure https://okdiario.com/economia/2016/10/21/bloqueo-podemita-gas-natural-donana-carga-proyecto-200-millones-469606). Els diners per davant de tot. El creixement sempre com a meta, a qualsevol preu. Continua la lectura de Els geòlegs i el futur magatzem de gas a Doñana