ALMA

ALMA és l’acrònim de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. ALMA és un radiotelescopi format per 66 antenes que es troba en el desert d’Atacama a Xile. Amb ell es poden detectar longituds d’ona fins mil vegades més llargues que la llum visible. Al llarg dels cinc anys de vida que te (veure http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Cinco-anos-mirando-el-universo-con-los-ojos-de-ALMA) ha pogut fer tota una sèrie de descobriments notables en astrofísica tals com la localització més precisa de plutó, avenços revolucionaris en la formació d’estrelles, millora en la comprensió dels secrets del sistema solar….etc. I tot això tant sols és el inici de més descobriments.

La seva localització en el desert d’Atacama té a veure amb el fet de que al ser el desert més àrid del planeta, la possibilitat de que el vapor d’aigua pugui interferir en les observacions d’ALMA és gairebé nul·la. Continua la lectura de ALMA

Closques d’ou, pela o bosses de te: les escombraries valen diners

Espanya és l’únic país de la UE que no compta amb un sistema nacional de recollida de deixalles biodegradables.
Cada any la xifra de residus s’incrementa i és cada vegada més difícil la seva gestió. Per això la UE ha aprovat un seguit de mesures que obliga els Estats membres a reforçar les polítiques per a la prevenció de residus orgànics. Catalunya, amb un programa amb més de 300 municipis adscrits, i Hernani, al País Basc, amb un pla de recollida porta a porta i una reducció del 40% en la taxa de residus per als compostadors, són dos dels escassos exemples de plans desenvolupats per afavorir aquest procés.

El compost domèstic suposa una mesura d’estalvi de residus que es tradueix en menys emissions i millora de la gestió de l’agricultura ecològica. Autogestionem els nostres propis residus sent més conscients de les escombraries que generem. Continua la lectura de Closques d’ou, pela o bosses de te: les escombraries valen diners