Amatrice i la corrupció

El recent terratrèmol d’Amatrice (Itàlia) ha posat en evidència les mesures preventives del govern Italià. Amatrice és una localitat Italiana situada en una zona d’alt risc sísmic (veure Fig 1.)

Resultado de imagen de terremoto amatrice y tectonica de placas

Fig. 1. Localització d’Amatrice en relació a la Tectònica de Placas.

I és una zona d’alt risc sísmic perquè en ella convergeixen 3 plaques – l’Africana, la Euroasiàtica i la microplaca adriàtica – que interaccionen entre elles. El resultat d’aquesta interacció es el trencament de masses de roques que alliberen l’energia acumulada en forma d’ones sísmiques que donaran lloc – al seu pas per la superfície de la Terra – al terratrèmol o sacsejada del terreny.

Com ja hem comentat en altres ocasions no podem predir quan un terratrèmol succeirà, però si que podem preveure’l. La zona on es troba Amatrice ja ha patit altres sismes – com va ser el cas del de l’Aquila en 2009 amb més de 300 morts – i, per tant, era i és susceptible de registrar-ne més.

Davant d’aquest risc sísmic (que podem definir com la probabilitat de que un determinat fenomen geològic, en aquest cas un terratrèmol, esdevingui en un determinat indret i en un temps concret i provoqui danys i pèrdues per a l’home) no podem contar amb la predicció però si amb la previsió.

Prevenir en aquest cas pot salvar moltes vides. Els països com Japó i els EEUU que inverteixen molts diners en prevenció saben bé que això salva vides. I es que davant d’un sisme de una determinada magnitud (entenent per magnitud l’energia alliberada per el sisme), la intensitat (danys provocats) pot variar en funció de una sèrie de paràmetres com: Tipus de construccions, ubicació de les construccions, materials emprats en la construcció, hora en que succeeix el terratrèmol (no és el mateix de nit que de dia), .. etc.

En el cas d’Amatrice, podem llegir en un article aparegut al diari “El Diario” ( veure http://www.eldiario.es/theguardian/terremoto-Italia-evidencia-construcciones-edificios_0_551545470.html) que les construccions – les males construccions – de la zona han tingut un paper fonamental en el nombre de víctimes provocades pel sisme. I és que a Itàlia, i no tant sols a Itàlia, la corrupció en el món de la construcció fa que les edificacions no siguin prou resistents davant d’un sisme d’una determinada magnitud.

En principi, tant a Itàlia com a Espanya (i als països desenvolupats), existeixen normatives on s’especifiquen les condicions de construcció que ha de complir un edifici per tal de resistir un sisme en una determinada zona (cal recordar que no és el mateix construir a Amatrice que a Roma; en cada cas el valor esperat de l’acceleració sísmica varia). Si l’edifici en qüestió no compleix aquestes normes és evident que no estarà preparat per resistir el sisme i per tant pot provocar major quantitat de danys.

I qui s’ha d’encarregar de que les normes es compleixin? Doncs l’administració. Tant la general (l’estatal) com la local (els ajuntaments). Son els tècnics responsables (arquitectes i arquitectes tècnics) els que han de verificar que la normativa es compleixi inspeccionant les edificacions i exigint el compliment de la llei.També hi ha la part “geològica”, on els tècnics (geòlegs i geofísics) han de valorar i marcar els valors a superar per les construccions i que han de quedar recollits en les normatives sancionades pels polítics.

La situació queda ben reflectida en un fragment de l’article en qüestió:

“El motivo por el que muchos edificios se vienen abajo en los terremotos es que se levantaron sin la licencia adecuada y sin las garantías estructurales que suelen acompañarla. Según la oficina estadística del Gobierno, la construcción ilegal en Italia llega a unos “niveles incomparables con otras economías avanzadas”.

La última estimación, de 2014, dice que el 18% de los edificios se levantan sin permiso. La cifra de ampliaciones y otras “mejoras” es sin duda mucho mayor. Se suelen hacer en esta época del año, cuando hay menos gente alrededor que pueda hacer preguntas incómodas.”

En resum una cadena de decisions i accions que ha de funcionar correctament i que en el cas d’Itàlia no sembla que ho faci. El resultat: major nombre de morts i patiment innecessari. No voldria pas acusar tant sols al govern Italià ja que a la Península Ibèrica també hi ha una situació similar que en qualsevol moment pot quedar al descobert. I Continua la lectura de Amatrice i la corrupció

És “Proxima b” el futur llar de la humanitat ?

Guillem Anglada-Escudé és professor d’astrofísica a la Universitat Queen Mary de Londres. Amb 37 anys ha descobert un planeta probablement habitable a només 4,2 anys llum de la terra, una distància extremadament curta en termes còsmics.

El que el fa especialment interessant és que el planeta es mou a la zona ‘ temperada ‘ de l’estrella , en aquella en què potser seria possible trobar aigua en estat líquid. “Proxima b” té una massa de 1,3 vegades la de la Terra i orbita al voltant de l’estrella Pròxima Centauri. Proxima Centauri  és una nana vermella , un estel fred de la constel·lació de Centaurus que es troba prop d’un parell d’estrelles molt més brillants conegudes com Alfa Centauri A i B.

La mida aparent de la seva estrella al cel seria gairebé el triple que el nostre, tot un espectacle. A l’estar tan a prop de l’estrella, és probable que Propera b estigui acoblat en la seva rotació amb Propera Centauri , de la mateixa manera que ho estem nosaltres amb la Lluna (sempre veiem la mateixa cara ). És a dir, el planeta oferiria sempre la mateixa cara a la seva estrella, el que complicaria l’habitabilitat del mateix, segons Miguel Santander, astrónomo y escritor de ciencia ficción: “en estar el costat diürn molt calent i el nocturn tan fred que, d’haver atmosfera, aquesta podria arribar a congelar-se, literalment ” . Una altra possibilitat interessant és que existís un cinturó habitable a la frontera entre els dos hemisferis, el fred i el més calent, encara que per ara aquesta possibilitat és pura especulació.
Els dos següents articles ens amplien respectivament  la informació de Proxima B i expliquen l’experiència de Guillem Anglada.
Stephen Hawking creu que hi ha vida extraterrestre i és moment de buscar-la. Jo continuo pensant, per lògica,  que si només estem nosaltres,  quant  espai desaprofitat …

http://vozpopuli.com/next/88466-es-proxima-b-el-futuro-hogar-de-la-humanidad Continua la lectura de És “Proxima b” el futur llar de la humanitat ?