Alarmant pujada d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a Espanya

Segons les dades avançades pel Govern espanyol a la Comissió Europea, les emissions de GEH en 2015 van superar els 339 milions de tones equivalents de CO2, amb un augment de 13.770.000 de tones respecte l’any anterior (4,2% d’increment). El principal increment que observem es deu al sector energètic, amb un 17% d’augment de GEH (gasos d’efecte hivernacle), on destaca, dins el major ús de combustibles fòssils, el nou augment de consum de carbó , degut en part al suport evident del Govern a la utilització d’aquest combustible obsolet i contaminant

http://www.ecoticias.com/co2/125852/Alarmante-subida-emisiones-gases-efecto-invernadero-Espana Continua la lectura de Alarmant pujada d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a Espanya

Els virus dominen la Terra

Quan anem al metge per alguna lleu indisposició, quantes vegades el metge ens ha dit : “això és un virus “, llavors pensem, ” Però quin ?,Bé, impossible de saber si no està identificat. Els virus més perillosos per a l’home són: el papil·loma virus, responsable del 70 per cent dels tumors de matriu uterina i del càncer genital femení, la sida, que deteriora el sistema immunològic, ebola, que causa hemorràgies que destrossa els òrgans, grip aviària, sars etc. L’últim virus més famós últimament és el virus Zika, responsable de microcefàlia a nadons.

Recordem que en biologia, (no en informàtica!), un virus és un agent infecciós microscòpic acel·lular que només pot multiplicar-se dins de les cèl·lules d’altres organismes. Els virus infecten tots els tipus d’organismes, des d’animals i plantes, fins bacteris. Els virus es componen de dues parts majoritàriament: el seu material genètic, que porta la informació hereditària , que pot ser ADN o ARN i una coberta proteica que protegeix aquests gens .

Doncs bé, en el següent article, ens expliquen que s’han descobert 85.000 espècies noves. Presents a la Terra molt abans que una cosa semblant als humans existís, els virus són els organismes biològics més abundants del planeta.

L’estudi, publicat a la revista Nature, ha permès crear el primer mapa global dels virus del planeta. Aquest viroma terrestre té algunes particularitats. Per exemple, la major diversitat viral es produeix en dos ambients ben diferents com són els oceans i l’ésser humà. Però l’estudi també ha identificat milers de mostres de virus d’animals, de plantes o que proliferen a terra. Per tant podem dir que els virus dominen la Terra. Continua la lectura de Els virus dominen la Terra