L’aigua pot mantenir-se en estat líquid a temperatures sota cero

A gairebé tothom li ensenyen que l’aigua cristal·litza, és a dir passa a l’estat sòlid, per sota dels 0ºC. Però això no és cert del tot. Si tenim aigua mineral a -20 ºC – el que nomenem aigua super-refredada – veurem que aquesta encara no ha cristal·litzat, però que qualsevol cop pot provocar la cristal·lització instantània de tota la massa d’aigua (veure https://www.youtube.com/watch?v=LYcwXA-Y5qk). Si la massa d’aigua líquida sota cero (a -20, -40 ºC), s’aboca amb cura sobre un petit glaçó, veurem que cristal·litza també immediatament.  Aquesta pràctica l’hem fet alguna vegada i serveix per explicar, per exemple, la pluja glaçant. Aquest és un estrany fenomen que es produeix quan aigua pura i sense impureses, a vegades a T per sota dels -40ºC, cau sobre una superfície freda. L’aigua de pluja es glaça ràpidament i provoca grans capes de glaç que poden paralitzar tota l’activitat d’una zona.

En la majoria de casos l’aigua no es congela, no cristal·litza, perquè no hi ha nuclis al voltant dels quals puguin créixer els cristalls de glaç.

Però ara, podem llegir en un article aparegut a SINC (veure http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-agua-puede-mantenerse-en-estado-liquido-a-temperaturas-bajo-cero), com jugant amb la humitat podem aconseguir el mateix efecte. Aquesta investigació pot servir per millorar el control de la congelació de l’aigua i , per tant, millorar determinats processos industrials. Continua la lectura de L’aigua pot mantenir-se en estat líquid a temperatures sota cero

Dia Mundial de la Conservació del Sòl

El dia de la conservació del sòl es celebra mundialment des de 1963, la data recorda la mort en 1960, el 7 de juliol d’Hugh Hammond Bennett , científic nord-americà que va crear el moviment de conservació dels sòls en Estats Units. ” La terra productiva és la nostra base, perquè cada cosa que nosaltres fem comença i es manté amb la sostinguda productivitat de les nostres terres agrícoles ” , va expressar Bennett , considerat el “pare de la conservació del sòl “

” La productivitat del sòl ha d’ocupar un lloc cada vegada més prominent en el pensament dels pobles i dels seus conductors. Com a font d’aliments per a tota la humanitat ha de ser objecte de la consideració intel·ligent i permanent que mereix una riquesa tan indispensable ” . ” La ciència ha de dedicar inevitablement una proporció creixent dels seus esforços als problemes de manteniment i millorament del sòl productiu ” , assenyalava el científic Bennet que va advertir a mitjans del segle passat sobre algunes de les catàstrofes que ja es pateixen en molts països, a falta de consciència real sobre la importància d’aquest tema. Continua la lectura de Dia Mundial de la Conservació del Sòl